billable and non-billable expenses

kimthuong

New Member
Hội viên mới
giải thích cho em cặn kẽ về billable và non-billable expenses với? nhiều khi em dịch văn bản mà chẳng hiểu lắm
 
Ðề: billable and non-billable expenses

giải thích cho em cặn kẽ về billable và non-billable expenses với? nhiều khi em dịch văn bản mà chẳng hiểu lắm

Theo mình " billable expense" có nghĩa là hoá đơn công tác phí. còn thêm "non" vào thì mình nghĩ bạn tự biết dịch rồi!
Thân!
 
Ðề: billable and non-billable expenses

billable expensives là những khoản chi phí phải trả bằng tiền.
 
Ðề: billable and non-billable expenses

- billable expensives là những khoản chi phí có hoá đơn.
- non-billable expensives là những khoản chi phí không có hoá đơn.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top