BCTC

dondondon

New Member
Hội viên mới
Chào mọi người, em có một đề bài nhưng chưa biết giải quyết từ đâu và chưa hiểu rõ nhiều vấn đề lắm. Mong mọi người giúp đỡ ạ. Em xin cảm ơn!
Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh 2020: https://www.binhminhplastic.com.vn/res/project/download/Bao cao kiem toan 2020 BMP_rieng.pdf
1)Tính giá trị tăng/giảm tại thời điểm cuối năm so với đầu năm 2020 của các khoản mục liên quan đến công nợ với khách hàng trên Báo cáo tình hình tài chính? Chỉ rõ nguyên nhân có thể dẫn đến sự biến động tăng, giảm của các khoản mục này.
2) Cho biết biến động của các chỉ tiêu thu nhập khác và chi phí khác trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm 2020 so với năm 2019 và nhận xét về hoạt động này. Cho biết hoạt động khác phát sinh do các nghiệp vụ kinh tế thu nhập khác và chi phí khác nào?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top