Bài toán kết nối phần mềm ERP với các phần mềm/thiết bị khác

Phần mềm BRAVO

Member
Thành viên BQT
Hội viên mới
Phần mềm ERP có thể liên kết với hầu hết các hệ thống phần mềm quản lý khác nhau sử dụng đa dạng hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Phần mềm chất lượng có thể kết nối thành công với một số hệ thống ERP khác trong cùng 1 đơn vị; hoặc các phần mềm chuyên ngành như hệ thống Core giao dịch chứng khoán của Tong Yang, FLEX hay các hệ thống phần mềm quản lý nhà hàng Rkeeper/iPOS, phần mềm SCADA tích hợp cùng máy chủ công nghiệp (PLC) trong các nhà máy sản xuất…

Ví dụ về một bài toán cụ thể khi hệ thống ERP được kết nối với phần mềm quản lý khách sạn:

Cả hai hệ thống đều phục vụ các công việc nghiệp vụ trong hệ thống khách sạn. Tuy nhiên, vì là độc lập từ 2 nhà cung cấp khác nhau nên chưa có sự liên kết và đồng bộ dữ liệu giữa hai phần mềm. Để giải quyết bài toán trên, phần mềm cung cấp API với mục đích là truyền nhận và kế thừa dữ liệu từ phần mềm quản lý khách sạn.

Cơ chế của API này là 1 chiều giữa bên gửi dữ liệu của phần mềm quản lý khách sạn và bên nhận dữ liệu. Dữ liệu gửi tức thời theo sửa đổi của phần mềm quản lý khách sạn đó.

Hệ thống ERP cung cấp API phục vụ bài toán đồng bộ các danh mục, một số chứng từ phát sinh ở phần mềm quản lý khách sạn được đưa về hệ thống ERP như sau:

  • Danh mục đối tượng: lấy danh mục công ty trên hóa đơn phần mềm quản lý khách sạn.
  • Danh mục nhà hàng
  • Danh mục đơn vị tính
  • Danh mục vật tư
  • Danh mục khoản mục doanh thu
  • Phiếu thu tiền mặt
  • Báo có ngân hàng
  • Phiếu chi tiền mặt
Với phần mềm tùy chỉnh, linh động theo yêu của của từng khách hàng thì khả năng đáp ứng về nhu cầu kết nối với các phần mềm khác là rất cao giúp doanh nghiệp quản lý tốt mọi hoạt động sản xuất – kinh doanh của mình.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top