Bài tập tình huống kiểm toán mọi người giúp em với ạ !!!

linhcute98

New Member
Hội viên mới
Bài 1: Công ty A nhận được hợp đồng lớn. Nhưng do đòi hỏi về nguồn vốn quá cao nên công ty A muốn mời công ty B ( là một công ty đang có sức mạnh về tài chính) đầu tư liên kết để thực hiện hợp đồng trên. Sau khi xem xét bản báo cáo tài chính của công ty A do kiểm toán viên nội bộ của công ty A cung cấp thì ban lãnh đạo công ty B chưa thực sự hài lòng về báo cáo tài này. Giám đốc công ty B vẫn rất hoài nghi và thật sự do dự khi chấp nhận đầu tư. Lãnh đạo công ty B muốn có bản báo cáo thật sự khách quan và có tính pháp lý cao. Là một thành viên trong ban lãnh đạo công ty A hãy đưa ra một ý kiến hay nhất.
Bài 2: Một DN dự định liên kết đầu tư với một đối tác nước ngoài. Đối tác này yêu cầu DN hãy cho xem toàn bộ BCTC được kiểm toán. Tuy nhiên DN chưa lần nào kiểm toán BCTC nên ngay sau đó đã thuê công ty kiểm toán X, một công ty kiểm toán lớn của Việt Nam kiểm toán BCTC với thời hạn 15 ngày phải hoàn tất, 15 ngày sau Công ty đã có BCTC được kiểm toán gửi đối tác nước ngoài nhưng đối tác vẫn không hài lòng. Họ cho rằng BCTC của công ty cần phải được kiểm toán bởi công ty kiểm toán nước ngoài bất kỳ nào với thời hạn kiểm toán là 1 tháng thì BCTC mới đáng tin cậy. Bạn hãy cho biết ý kiến của mình về tình huống trên.
Bài 3: Ông Đăng là một thành viên trong BGĐ của công ty Hướng Dương. Trong một cuộc họp của BGĐ về việc phê chuẩn kế hoạch tài chính trong năm, có hai khoản chi phí dự kiến công việc kiểm toán nội bộ và kiểm toán BCTC làm ông Đăng chú ý. Ông Đăng không rõ vì sao cần tốn kém chi phí cho cả hai loại kiểm toán nêu trên. Do chi phí dự kiến cho việc thuê kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC thấp hơn chi phí dự kiến nhằm thiết lập một bộ phận kiểm toán nội bộ, nên ông Đăng đề nghị chỉ cần thuê kiểm toán độc lập.Theo bạn, đề nghị của ông Đăng có hợp lý không? Nếu không, bạn hãy trình bày ý kiến của mình và giải thích về mục đích của từng loại kiểm toán nói trên?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top