Ảnh hưởng của giá mua nguyên vật liệu lên bảng cân đối kế toán

520Huong

New Member
Hội viên mới
mn lý giải giúp em với ạ
Nếu công ty nhận được chứng từ điều chỉnh giảm giá mua nguyên vật liệu trong năm từ N từ công ty khác với tổng số tiền điều chỉnh giảm là X ( thuế GTGT 10%) kế toán trong công ty hạch toán vào sổ như sau :
nợ TK 331 X
Có Tk 152 X
hạch toán như này là đúng hay sai ạ.
và nó có ảnh hưởng gì đến các thông tin BCDKT và BCKQKD . biết nguyên vật liệu của công ty khác đã được sử dụng cho sản xuất sản phẩm 60% và còn tồn kho 40. Sản phẩm sản xuất xong đã tiêu thụ hết không tồn kho,. Thuế suất Thuế TNDN 20%, thuế GTGT 10% nộp theo phương pháp khấu trừ
 
mn lý giải giúp em với ạ
Nếu công ty nhận được chứng từ điều chỉnh giảm giá mua nguyên vật liệu trong năm từ N từ công ty khác với tổng số tiền điều chỉnh giảm là X ( thuế GTGT 10%) kế toán trong công ty hạch toán vào sổ như sau :
nợ TK 331 X
Có Tk 152 X
hạch toán như này là đúng hay sai ạ.
và nó có ảnh hưởng gì đến các thông tin BCDKT và BCKQKD . biết nguyên vật liệu của công ty khác đã được sử dụng cho sản xuất sản phẩm 60% và còn tồn kho 40. Sản phẩm sản xuất xong đã tiêu thụ hết không tồn kho,. Thuế suất Thuế TNDN 20%, thuế GTGT 10% nộp theo phương pháp khấu trừ

Theo mình thì lượng hàng tồn kho đã bán thì phần điều chỉnh tương ứng phải điều chỉnh giá vốn trong kỳ. Tuy nhiên, nếu giá trị giảm nhỏ không trọng yếu thì hạch toán hết vào hàng tồn kho cũng không được xem là sai sót trọng yếu.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top