Anh/chị giúp em bài tập kiểm toán này với ạ. Em cảm ơn nhiều

KHANHHUYEN237

New Member
Hội viên mới
Kiểm toán viên được giao nhiệm vụ kiểm toán báo cáo tài chính (BCTC) cho công ty thương mại X, niên độ kế toán kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm N, trong qúa trình kiểm toán báo cáo tài chính năm N, Kiểm toán viên phát hiện và thu thập được một số thông tin, tài liệu như sau: (Đơn vị tính triệu đồng):
1, Trích một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính ngày 31/12/N của Công ty thương mại X:
STT Chỉ tiêu Số cuối năm / Năm nay Số đầu năm/ Năm trước
1 Doanh thu bán hàng 900.000 600.000
2 Giá vốn hàng bán 600.000 500.000
3 Phải thu của khách hàng 390.000 300.000
4 Hàng hóa tồn kho 600.000 400.000
2, Kiểm toán viên phát hiện Doanh nghiệp bán một số lô hàng vào ngày 30 tháng 12 năm N theo phương thức vận chuyển đến tận kho người mua, trị giá bán số lô hàng này là 100.000 chưa có thuế GTGT, giá vốn 80.000. Hàng mới bốc xếp lên ô tô đang trong qúa trình vận chuyển, nhưng kế toán công ty đã ghi sổ doanh thu, nợ phải thu, thuế GTGT đầu ra phải nộp và giá vốn hàng bán năm N theo số tiền trên.
3, Ngày 29 tháng 12 năm N, Công ty gửi bán 03 lô hàng cho doanh nghiệp H, trị giá 03 lô hàng này 50.000 chưa có thuế GTGT, Giá vốn của 03 lô hàng 42.000, Biên bản giao nhận hàng và Giấy thông báo chấp nhận thanh toán của doanh nghiệp H đề ngày 4 tháng 1 năm N+1, nhưng kế toán công ty đã ghi nhận doanh thu bán hàng, nợ phải thu, thuế phải nộp và giá vốn hàng bán cho năm N.
4. Qua khảo sát thực tế cho thấy: Mọi chính sách bán hàng; qui mô sản xuất kinh doanh; công nghệ; thị trường mua bán của công ty X và các yếu tố khác đều không có gì thay đổi hoặc thay đổi không đáng kể. Riêng mặt bằng giá cả thay đổi tăng 10% so với năm trước.
Yêu Cầu: 1, Dựa vào thông tin 1 và 4; hãy phân tích đánh giá sơ bộ (tổng quát) về 4 chỉ tiêu doanh thu, giá vốn, nợ phải thu và hàng tồn kho của doanh nghiệp X.
2, Phân tích các thông tin tiếp theo để cho biết từng sai phạm trên thuộc về cơ sở dẫn liệu cụ thể nào? Chúng ảnh hưởng đến những thông tin cụ thể nào trên BCTC theo chiều hướng nào (tăng hay giảm) và chỉ rõ mức độ (số tiền) ảnh hưởng của chúng?.2
3. Với những sai phạm cụ thể đã được phát hiện, hãy lập lại 4 chỉ tiêu: Doanh thu bán hàng; Giá vốn hàng bán; Phải thu khách hàng; Và hàng tồn kho đã cho ở thông tin 1 cho đúng với tình hình thực tế của công ty X.
Biết rằng: - Doanh nghiệp X nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, - Thuế suất GTGT áp dụng cho Doanh nghiệp X là 10% giá bán ghi trên hóa đơn./.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top