7 vướng mắc thường gặp về thuế Thu nhập cá nhân

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Thuế TNCN là một phần không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp cũng như đối với mỗi cá nhân. Vậy có những vấn đề gì về thuế TNCN mà chúng ta cần lưu ý, mời các bạn tham khảo bài viết sau đây.

tax.jpg


1. Đối tượng nào phải nộp thuế TNCN?


Căn cứ theo quy định tại Điều 2 của Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007, đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết sau:

Cách xác định cá nhân cư trú và không cư trú.


2. Có bao nhiêu khoản thu nhập được miễn thuế TNCN?

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 của Thông tư 111/2013/TT-BTC, có 16 khoản thu nhập cá nhân được miễn thuế như: thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; chuyển nhượng nhà ở, quyền sử đất ở và tài sản gắn liền với đất ở; thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ v.v.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết sau:

Các trường hợp được miễn giảm thuế TNCN.

3. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tính thuế TNCN như thế nào?

Tùy vào loại hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là “HĐLĐ”) đã giao kết, doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế TNCN trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân như sau:

- Khấu trừ theo Biểu thuế lũy tiến từng phần trong trường hợp ký HĐLĐ có thời hạn từ 03 tháng trở lên.

- Khấu trừ 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân trong trường hợp không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết sau:

Các trường hợp khấu trừ 10% thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

4. Cá nhân có phải đóng thuế TNCN nếu đôi bên là quan hệ dịch vụ?

Trong mối quan hệ dịch vụ mà không phải là quan hệ lao động, nếu cá nhân có đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp không khấu trừ thuế TNCN. Cá nhân đó sẽ tự khai nộp thuế TNCN theo hướng dẫn tại Thông tư 92/2015/TT-BTC.

Ngược lại, nếu cá nhân không đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% khi chi trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết sau:

Các trường hợp khấu trừ 10% thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

5. Cá nhân khi giao kết hợp đồng thử việc có phải đóng thuế TNCN không?

Theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cá nhân ký hợp đồng thử việc có tổng mức thu nhập từ hai triệu đồng/lần trở lên thì doanh nghiệp thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp, cá nhân ký hợp đồng thử việc và chỉ có duy nhất 01 nguồn thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế không vượt quá 108.000.000 đồng thì cá nhân lao động đó làm Bản cam kết 02/CK-TNCN (ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC) để làm căn cứ tạm thời không khấu trừ thuế TNCN. Cá nhân phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết sau:

Thuế TNCN đối với hợp đồng lao động thử việc.

6. Cá nhân không cư trú thì tính thuế TNCN như thế nào?

Điểm a khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhân không cư trú có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập.

Như vậy, đối tượng bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 20% là cá nhân không cư trú.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết sau:

Hướng dẫn khấu trừ 20% thuế TNCN.

7. Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

Theo hướng dẫn mới nhất của Cục Thuế TP.Hà Nội, người lao động không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong 7 trường hợp, gồm: chưa đăng ký mã số thuế cá nhân; Có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều doanh nghiệp…

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết sau:

Các trường hợp không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Tài liệu tham khảo:
- Dân kế toán.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top