V

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Khi bạn mua hóa đơn của cơ quan thuế, cơ quan thuế sẽ nhập số hóa đơn này vào phần mềm quản lý ấn chỉ theo mã tên công ty cũ của bạn, do đó khi công ty bạn đổi tên thì những hóa đơn chưa phát hành này không còn giá trị sử dụng và phải tiến hành các thủ tục hủy đồng thời lập thông báo hủy hóa đơn (có mẫu theo 153). Trong mẫu thông báo cũng như trong các quy định mình ko thấy yếu cầu phải nói rõ lý do.
    Nhưng theo mình bạn có thể gạch bỏ những hóa đơn này và coi như viết hỏng, khi đó mình chỉ cần đưa vào báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn chứ ko cần phải thực hiện các thủ tục hủy hóa đơn.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top