N

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • ai ơi giúp mình doc tin nhắn trên diễn đàn với. Minh mơi tham gia diễn đàn nhưng khi vào tài khoản thì luôn có báo tin là "bạn đang có tin nhắn chưa đọc" minh chảng biết làm thế nào để đọc nó cúng như gửi bài Post lên diễn đàn cả. Minh làm tương tự như hướng dẫn của diễn đàn nhưng bài của minh toàn bị trang diễn đàn tự xoá thôi
    xin cảm ơn!
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top