Kind.tax

Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Kind.tax
   Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
   Trong hai tháng đầu năm 2024, Ngành Thuế đã tiếp tục tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thu ngân sách...
  • Kind.tax
   Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
   Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi). Việc sửa Luật vừa được bổ sung vào chương trình xây dựng luật...
  • Kind.tax
   Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
   Tổng cục thuế vừa phát đi Thông báo số 116/TB-TCT về việc sự cố kỹ thuật của Cổng thông tin điện tử Tổng cục thuế. Nội dung chi tiết...
   • 1706701148823.png
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top