H

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • mình đang làm kế toán xây dựng đang muốn chuyển sang xin việc cty làm về cơm hôp, cơm văn phong xin mọi ng chỉ giáo về cách hạch toán với môn glung quá. đối với các hàng hóa là rau củ quả không có hóa đơn chứng từ thì ta phải xử lý như thế nào?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top