duytungktv05

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • mình cũng chưa lắm chắc các nghiệp vụ và cũng chưa đi làm. Nhưng mà bạn hãy tự tin lên vì làm kế toán bên ngoài chỉ liên quan đến phần nhỏ kiến thức được học thôi. Đúng không các anh chị?
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top