Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Mới vắng tí xíu các bác chém ác quá. Các bác thức chém tới sáng đấy á, tớ vái quá. Sáng sáng tớ chén có mấy miếng bánh cuốn tớ đói quá, ứ có sức chém với các bác. Lát tớ xuống bếp chén chút ít có sức chém với các bác nhé! Pái pái ...:k5041412:

Ối! bánh cuốn! tớ chén 6 bát đấy, bánh cuốn chấm với nước mắm tớ rất thích thú
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Ối! bánh cuốn! tớ chén 6 bát đấy, bánh cuốn chấm với nước mắm tớ rất thích thú

bánh cuốn với nước mắn khống ứ thích chén bánh cuốn chấm nước nắm cuống nhé mới rất sướng hí hí
(note: cuống là cà cuống)
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

bánh cuốn với nước mắn khống ứ thích chén bánh cuốn chấm nước nắm cuống nhé mới rất sướng hí hí
(note: cuống là cà cuống)

Tứ ứ muốn chén cái đó đấy, tớ thích nước mắm chất, chứ nước mắn tớ đấu có biết nó thế náo
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Tớ có bát bánh cuốn bé tí, các bác các thím cứ muốn chén ké. Hết đói, mắt cứ díp quá, ứ muốn chém. Chắc tớ gác kiếm quá chứ chém có dấu sắc với các bác lắm quá chắc tớ chít quá. Nếu có nhớ đến tớ cứ inbox nhé! Nếu tối tối tớ nhớ các bác tớ léng phéng ghé tóp tí. Chúc các bác chém tốt nhé!
Sắp tới tớ có báo cáo hết tháng, chắc gác kiếm chút. Nếu báo cáo tớ tốt, sếp tớ thích tớ sẽ biếu các bác chút ít :D
:xinchao:
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Tớ có bát bánh cuốn bé tí, các bác các thím cứ muốn chén ké. Hết đói, mắt cứ díp quá, ứ muốn chém. Chắc tớ gác kiếm quá chứ chém có dấu sắc với các bác lắm quá chắc tớ chít quá. Nếu có nhớ đến tớ cứ inbox nhé! Nếu tối tối tớ nhớ các bác tớ léng phéng ghé tóp tí. Chúc các bác chém tốt nhé!
Sắp tới tớ có báo cáo hết tháng, chắc gác kiếm chút. Nếu báo cáo tớ tốt, sếp tớ thích tớ sẽ biếu các bác chút ít :D
:xinchao:


Bác tính gác kiếm á? Tiếc thế!...Thiếu bác chúng tớ rất nhớ đấy.....:hichic:
vắng bóng bác mấy chú Khiếm, thím Gá cá bía chắc chắn khóc mếu lắm.....:khoc::khoc:
……nếu muốn các bác ấy hết khóc mếu bác nhớ ghé tới bóc lúc hết báo cáo nhé…! Chúng tớ rất muốn bác sớm đến chém gió tiếp….:tanghoa:

Chúc bác báo cáo với sếp rất tốt, chúng tớ muốn bác có chút xíu nếu bác ghé đến!hí..hí… Nếu bác báo cáo tốt, chúng tớ kéo bác tới quán uống nước mía với chén bánh trái, bác cố gắng nhé! :love05:
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Bác tính gác kiếm á? Tiếc thế!...Thiếu bác chúng tớ rất nhớ đấy.....:hichic:
vắng bóng bác mấy chú Khiếm, thím Gá cá bía chắc chắn khóc mếu lắm.....:khoc::khoc:
……nếu muốn các bác ấy hết khóc mếu bác nhớ ghé tới bóc lúc hết báo cáo nhé…! Chúng tớ rất muốn bác sớm đến chém gió tiếp….:tanghoa:

Chúc bác báo cáo với sếp rất tốt, chúng tớ muốn bác có chút xíu nếu bác ghé đến!hí..hí… Nếu bác báo cáo tốt, chúng tớ kéo bác tới quán uống nước mía với chén bánh trái, bác cố gắng nhé! :love05:

Nước mía ứ có uống, nuốt nước miếng thế nhé hí hí hí
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Nước mía ứ có uống, nuốt nước miếng thế nhé hí hí hí

Ghét bác thế! ném bác mấy trái khế bác cháy tóc đấy....bác Muốn muốn gác kiếm đấy...bác tính mách nước giúp bác ấy đến chém gió sớm nhé!
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Ghét bác thế! ném bác mấy trái khế bác cháy tóc đấy....bác Muốn muốn gác kiếm đấy...bác tính mách nước giúp bác ấy đến chém gió sớm nhé!

Hí hí chú tức khí phát quá ớn thế hí hí
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Thuốc bắc mới sắc rất khó uống, khó đến muốn phát ói, nuốt rất khó muốn có cốc nước mía uống ké. Nếu có chắc chắn rất muốn uống bát nước thuốc bắc mới sắc
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Thuốc bắc mới sắc rất khó uống, khó đến muốn phát ói, nuốt rất khó muốn có cốc nước mía uống ké. Nếu có chắc chắn rất muốn uống bát nước thuốc bắc mới sắc

Thuốc bắc khó uống lắm đó tớ ngái nó lắm
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Thuốc bắc khó uống lắm đó tớ ngái nó lắm
Uống thuốc bắc với nước mía thích thú lắm, thế có muốn uống ?????
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Uống thuốc bắc với nước mía thích thú lắm, thế có muốn uống ?????
Bác uống thuốc bắc chống ốm? Uống thuốc đấy tớ ứ biết uống, cứ ói khiếp lắm. Bác báo cáo vất quá chắc bác ốm? Thế uống thuốc đấy với nước mía thích lắm á? Tớ mới biết thế đấy. Tớ thấy nếu bác ốm, bác kiếm lấy chú Trống thiến sắc với thuốc bắc. Bác chén hết mấy chú chắc chắn bác hết ốm. Chắc chắn đấy!!! :tuyetvoi:
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Bác uống thuốc bắc chống ốm? Uống thuốc đấy tớ ứ biết uống, cứ ói khiếp lắm. Bác báo cáo vất quá chắc bác ốm? Thế uống thuốc đấy với nước mía thích lắm á? Tớ mới biết thế đấy. Tớ thấy nếu bác ốm, bác kiếm lấy chú Trống thiến sắc với thuốc bắc. Bác chén hết mấy chú chắc chắn bác hết ốm. Chắc chắn đấy!!! :tuyetvoi:

Thím ấy ứ thích trống thiến ý, bác xúi thím ấy kiếm trống thiến Thím ấy ấm ức đấy
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Thím ấy ứ thích trống thiến ý, bác xúi thím ấy kiếm trống thiến Thím ấy ấm ức đấy

trống quá trống quá thím chú bác biến mất hú hú hú hú
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Bác uống thuốc bắc chống ốm? Uống thuốc đấy tớ ứ biết uống, cứ ói khiếp lắm. Bác báo cáo vất quá chắc bác ốm? Thế uống thuốc đấy với nước mía thích lắm á? Tớ mới biết thế đấy. Tớ thấy nếu bác ốm, bác kiếm lấy chú Trống thiến sắc với thuốc bắc. Bác chén hết mấy chú chắc chắn bác hết ốm. Chắc chắn đấy!!! :tuyetvoi:

Thím ấy ứ thích trống thiến ý, bác xúi thím ấy kiếm trống thiến Thím ấy ấm ức đấy

Nếu chắc chắn thế, tớ cố gắng kiếm trống, chớ có thiến nhé. Nói bé bé nhé rống rất khó kiếm, mách giúp tớ nhé tớ rất khó kiếm
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

trống quá trống quá thím chú bác biến mất hú hú hú hú

Trống á trống á, tớ rất khó thấy, thế mới biến mất hớ hớ hớ
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Nếu chắc chắn thế, tớ cố gắng kiếm trống, chớ có thiến nhé. Nói bé bé nhé rống rất khó kiếm, mách giúp tớ nhé tớ rất khó kiếm
Hí hí. Nói tớ mới nhớ, thím giống mái mới muốn kiếm trống (ứ thiến :D). Thế tớ giúp thím nhé! Thím cứ kiếm lấy cái tóp píc với ý "Kiếm Trống, Kiếm Trống!!!", thím viết lách với ý "Mái muốn kiếm Trống chống ế!", cứ úp suốt chắc chắn có đứa ghé đến. Nếu có Trống ghé đến, thím úp tiếp mấy cái pic thím (nhớ photoshop nhé) chắc chắn Trống khoái lắm. Nếu có Mái ghé đến, thím nhớ nói các mái ấy up giúp thím... Thế thím thấy tớ nói thế đúng chứ? Nếu kiếm Trống tốt, nhớ biếu tớ chút ít nhé!
:sorrynha:
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Hí hí. Nói tớ mới nhớ, thím giống mái mới muốn kiếm trống (ứ thiến :D). Thế tớ giúp thím nhé! Thím cứ kiếm lấy cái tóp píc với ý "Kiếm Trống, Kiếm Trống!!!", thím viết lách với ý "Mái muốn kiếm Trống chống ế!", cứ úp suốt chắc chắn có đứa ghé đến. Nếu có Trống ghé đến, thím úp tiếp mấy cái pic thím (nhớ photoshop nhé) chắc chắn Trống khoái lắm. Nếu có Mái ghé đến, thím nhớ nói các mái ấy up giúp thím... Thế thím thấy tớ nói thế đúng chứ? Nếu kiếm Trống tốt, nhớ biếu tớ chút ít nhé!
:sorrynha:

biếu "tớ" Trống thiến nhé
 
mọi nguwoif đọc xong có thấy hay không ạ?
em đọc đoạn đầu chưa có gì thui k đọc nữa, sợ tốn nước :)))
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top