Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Đói quá! Léng phéng ghé tóp chém gió chút bớt đói. Các thánh ứ có đói mới chém khiếp thế. Bác Lý có lắm dấu sắc quá, các bác khác ứ có chém thắng bác Lý. Bác Lý đúng xứng đáng "thánh chém" chứ ứ có suất đó với các bác, các thím khác. Đúng chứ các bác!? :k6233143:
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Đói quá! Léng phéng ghé tóp chém gió chút bớt đói. Các thánh ứ có đói mới chém khiếp thế. Bác Lý có lắm dấu sắc quá, các bác khác ứ có chém thắng bác Lý. Bác Lý đúng xứng đáng "thánh chém" chứ ứ có suất đó với các bác, các thím khác. Đúng chứ các bác!? :k6233143:
Đúng Muốm tớ chém dấu khác thế mới ứ có chém thắng chú Lý dấu sắc chấp chú Lý dấu sắc
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

các chú các thím các bác các cháu ứ chém dấu sắc tớ khoá đó, hí hí đếch có (chìa) khoá chó chết)
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

các chú các thím các bác các cháu ứ chém dấu sắc tớ khoá đó, hí hí đếch có (chìa) khoá chó chết)
Bác nói khiếp quá đấy. Bác nói thế bác Tuấn biết chắc chắn khóa nick bác đấy. Cấm bác nói thế nhé! Nếu bác có bí dấu sắc tớ giúp. Chứ nói thế thấy ớn lắm. Nếu bác khóa nick tớ với nick các bác, các chú, các thím khác,... ứ có đứa chém gió với bác. Bác chán ngán bắt mấy chú gián nướng chén, lúc ấy Gấu bác cứ thấy bác thế, chắc chắn sốt sắng lắm. Gấu bác chắc tống bác tới xá khám quá. Hic!
Đấy, bác thấy đấy. Có các bác, các chú, các thím chém với bác, bác sướng lắm chứ! Hố hố ...
:dotphao:
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

ối sướng sướng cái rốn hí hí hí hí
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

có nói nói Chú Lý nhé ứ có tớ

Tớ méc chú Lý có bác khí ém nói xấu chú nhé, bác chắc chắn có nói đấy nhé, chú Lý có cái mắt rất sáng, liếc bác bác chết đó, có mái tóc rất bóng, bác ngó lóe mắt
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Tớ dưới 66 ký, nếu đúng giống bác nói tớ thấy tớ rất ốm. Uống cái thuốc ấy ấy đấy nếu xuống ký khiếp thế chắc tớ vái. Xuống ít tớ thích chứ xuống thấy gớm khiếp lắm. Sáng tối đá bóng thế chắc tớ ói quá! Bác có cách khác giúp tớ với!

Nếu bác dưới 66 kí tức bác rất ốm, bác cố chén đến lúc quá 66 kí tớ mách nước giúp cách xuống ký nhé! :)
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

há há há Thím Blú biết khéo đấy quá, ứ đúng với cái thím biết, Bác ấy chén bánh thứ bốn tới phát ngớn phát ói ấy chứ

nếu bác Tuấn phát ngán mấy thứ bánh đó bác giúp bác ấy chén nhé! bác có tiếng chén tốt đấy! Thím có thuốc chống ngán, bác cứ chén thích thú....bác thấy bác Lý nói đúng chứ? vái bác đấy, bác sáng chế mấy cái dấu khác thấy khiếp quá...
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

nếu bác Tuấn phát ngán mấy thứ bánh đó bác giúp bác ấy chén nhé! bác có tiếng chén tốt đấy! Thím có thuốc chống ngán, bác cứ chén thích thú....bác thấy bác Lý nói đúng chứ? vái bác đấy, bác sáng chế mấy cái dấu khác thấy khiếp quá...

Bác Tuấn béo bác đó ứ thích bánh bác thích chén bún chén miến
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Bác Tuấn béo bác đó ứ thích bánh bác thích chén bún chén miến

bác dám nói bác Tuấn béo?? bác chết, bác Tuấn tức khí xóa ních bác....cấm bác chém gió..nếu bác muốn chém tiếp bác chóng chóng biếu bác Tuấn mấy thứ quý giá, cấm bác nói thím xúi nhé.... :))
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

bác dám nói bác Tuấn béo?? bác chết, bác Tuấn tức khí xóa ních bác....cấm bác chém gió..nếu bác muốn chém tiếp bác chóng chóng biếu bác Tuấn mấy thứ quý giá, cấm bác nói thím xúi nhé.... :))

ứ có biếu xén nhé polít tóm tống khứ cốt lét, xúi thế chết tớ
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

ứ có biếu xén nhé polít tóm tống khứ cốt lét, xúi thế chết tớ

nếu bác hốt thế bác cố gắng nói bác Tuấn xí xóa....bác cứ biếu xén, nếu lít tống bác có Gấu bác đó, Gấu bác lớn thế đố lít dám đấy...:)))
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

nếu bác hốt thế bác cố gắng nói bác Tuấn xí xóa....bác cứ biếu xén, nếu lít tống bác có Gấu bác đó, Gấu bác lớn thế đố lít dám đấy...:)))

ứ có biếu xén nhé polít tóm tống khứ cốt lét, xúi thế chết tớ
Léng phéng tớ nói bác Tuấn chém hết các bác các chú các thím đấy, lúc đó chớ trách tớ đó nhé, nói trước đấy, lúc đó nếu có hối chớ đánh tớ. Tớ có món cú méo thích lắm, nếu muốn cứ nói tớ
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Léng phéng tớ nói bác Tuấn chém hết các bác các chú các thím đấy, lúc đó chớ trách tớ đó nhé, nói trước đấy, lúc đó nếu có hối chớ đánh tớ. Tớ có món cú méo thích lắm, nếu muốn cứ nói tớ

nói khiếp thế?....nếu nói thế mấy bác Khiếm, bác Muốn đánh đó...món "cú méo" rất khó nhé! tớ ứ biết món đó...bác chém ác quá, sáng tớ tiếp nhé...
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

nói khiếp thế?....nếu nói thế mấy bác Khiếm, bác Muốn đánh đó...món "cú méo" rất khó nhé! tớ ứ biết món đó...bác chém ác quá, sáng tớ tiếp nhé...

Trốn sớm thế, tớ chém thế ác á, bác cứ nhí nhố tớ ném bác xuống suối đó
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Má thấy bé xuống sắc, má cắt với sắc thuốc bắc, má có biết bé thức suốt lúc tối đến sáng sớm chém gió khí thế với các bác, các chú với các thím. Má nhớ nhắc các chú các bác, các thím chớ chém bé quá nhá, nhất bác Tuấn với bác khiếm, chú Lý , bớ lú ,...
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Má thấy bé xuống sắc, má cắt với sắc thuốc bắc, má có biết bé thức suốt lúc tối đến sáng sớm chém gió khí thế với các bác, các chú với các thím. Má nhớ nhắc các chú các bác, các thím chớ chém bé quá nhá, nhất bác Tuấn với bác khiếm, chú Lý , bớ lú ,...

Chết chết Bác Tuấn chém??? ú ớ nhé bác Tuấn ngó ứ có chém, thế bác Tuấn ứ có clíck icón cám (ơn) hí hí chắc bác khó
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Mới vắng tí xíu các bác chém ác quá. Các bác thức chém tới sáng đấy á, tớ vái quá. Sáng sáng tớ chén có mấy miếng bánh cuốn tớ đói quá, ứ có sức chém với các bác. Lát tớ xuống bếp chén chút ít có sức chém với các bác nhé! Pái pái ...:k5041412:
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Mới vắng tí xíu các bác chém ác quá. Các bác thức chém tới sáng đấy á, tớ vái quá. Sáng sáng tớ chén có mấy miếng bánh cuốn tớ đói quá, ứ có sức chém với các bác. Lát tớ xuống bếp chén chút ít có sức chém với các bác nhé! Pái pái ...:k5041412:

Chén đống bánh cuốn thế ứ có đói tới tối Muốm nhé
 
Ðề: Truyện ngắn có mỗi dấu sắc đọc xong - Chắc chắn thấy khát nước

Đói quá! tớ ké miếng nhé thím Muốm, bánh cuốn tớ thích lắm, đói nuốt tuốt bốn bát ý, bánh cuốn với mắm ớt thích hết biết hý hý :anmi:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top