Thêm 03 trường hợp được miễn lệ phí môn bài (dự kiến)

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
Đây là đề xuất tại Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến rộng rãi.

15.png

Theo đó, Dự thảo đề xuất thêm 03 trường hợp được miễn lệ phí môn bài bao gồm:

- Miễn lệ phí môn bài đối với tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh trong năm tài chính đầu tiên (từ ngày 01/01 đến 31/12 năm khởi sự kinh doanh).

- Miễn lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu”.

- Miễn lệ phí môn bài đối với các trường phổ thông trung học, trung học cơ sở, tiểu học và mẫu giáo (bao gồm cả công lập và ngoài công lập).

Đồng thời, Dự thảo quy định khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh:

- Đối với tổ chức thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 10/01 năm sau;

- Đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình không phải khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ Tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xác định lệ phí môn bài phải nộp của cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình.

Hiện hành, khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

- Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

Theo Thư viện Pháp luật
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top