Slide bài giảng thông tư 78/2021 hướng dẫn hóa đơn điện tử

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
Chia sẻ với các bạn slide bài giảng tóm tắt những nội dung quan trọng tại Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử do Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thuế VinaTas biên soạn

Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định một số nội dung về hóa đơn điện tử gồm: ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử; mẫu hiển thị các loại hóa đơn điện tử; ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử, ký hiệu hóa đơn điện tử; chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác; hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế; tiêu chí lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn và các dịch vụ khác có liên quan.

1633074870064.png


Thông tư 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022.

 1. Phạm vi điều chỉnh
 2. Đối tượng áp dụng
 3. Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử
 4. Ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn, tên liên hóa đơn
 5. Chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
 6. Áp dụng hóa đơn điện tử đối với một số trường hợp khác
 7. Xử lý hóa đơn điện tử, bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi cơ quan thuế có sai sót
 8. Quy định hóa đơn điện tử tạo từ máy tính tiền
 9. Sử dụng biên lai, chứng từ
 10. Tiêu chí đối với các tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử
 11. Hiệu lực thi hành
Link tải: https://drive.google.com/file/d/1lXMvynaCdBxnScAPThAzImalQlEHMg1H/view?usp=sharing

Bản quyền: Dân Kế Toán
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top