Slide bài giảng những thay đổi quy định về trích lập dự phòng mới nhất

Thuận DKT

Member
Hội viên mới
Thông tư số 48/2019/TT-BTC (“Thông tư 48”) của Bộ Tài chính ngày 08/08/2019 hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng và giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp. Thông tư 48 có hiệu lực từ ngày 10/10/2019 và áp dụng từ năm tài chính 2019.

1634785011405.jpeg


So với quy định tại Thông tư số 228/2009/TT-BTC (“Thông tư 228”) sửa đổi bởi Thông tư số 34/2011/TT BTC và Thông tư số 89/2013/TT-BTC (“Thông tư 89”), Thông tư 48 có nhiều điểm thay đổi mà chúng tôi sẽ đề cập xuyên suốt tài liệu này.

Slide do Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thuế VinaTas biên soạn

Link tải: https://drive.google.com/file/d/1VAs4cBvBlLnBCBOKIgegPmNQnHKZ_epW/view?usp=sharing

Nguồn: Dân Kế Toán
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top