nguyên lý kế toán

Yoonaa

New Member
Hội viên mới
Mua NVL nhập kho, trị giá chưa thuế GTGT 275 triệu (VAT 10%), chưa thanh toán cho người bán. Chi phí vận chuyển NVL về kho đã thanh toán bằng tiền mặt là 4,2 triệu (VAT 5%)
2. Mua CCDC nhập kho, giá thanh toán là 88 triệu (VAT 10%), đã thanh toán bằng chuyển khoản
3. Mua NVL thanh toán bằng tiền vay ngắn hạn. Giá hóa đơn có cả thuế GTGT 10% là 132 triệu. Cuối tháng DN đã nhận được hóa đơn nhưng hàng chưa về đến kho
4. Được cấp một TSCĐ hữu hình nguyên giá 300 triệu. Chi phí vận chuyển thanh toán bằng tiền mặt 5,25 triệu (thuế GTGT 5%)
5. Tạm ứng 30 triệu tiền mặt cho nhân viên A đi mua hàng
6. Nhận được hóa đơn chính thức của bên bán về lô vật liệu DN đã nhập kho tháng trước, giá tạm tính chưa thuế tháng trước là 80 triệu, giá theo hóa đơn là 82 triệu, chưa bao gồm thuế GTGT 10%
7. Nhận góp vốn một lô hàng trị giá 200 triệu
8. Mua 500 cổ phiếu ngắn hạn, mệnh giá 100.000 đ/CP, giá mua 105.000 đ/CP, đã thanh toán bằng TGNH. Chi phí trả cho môi giới là 2 triệu chuyển khoản
9. Thanh toán cho người bán 50 triệu bằng chuyển khoản
10. Nhận được vật liệu mua đi đường kỳ trước về nhập kho đủ trị giá 20 triệu
11. Nhân viên A thanh toán tạm ứng bằng hàng hóa nhập kho trị giá 25 triệu (chưa bao gồm VAT 10%), phần thừa nộp bằng tiền mặt
12. Xuất kho NVL cho sản xuất sản phẩm 425 triệu, cho nhu cầu chung ở phân xưởng 29 triệu
13. Tính ra tiền lương phải trả cho công nhân sản xuất 100 triệu, cho nhân viên quản lý phân xưởng 30 triệu
14. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định
15. Chi phí điện trong tháng dùng cho bộ phận sản xuất theo giá thanh toán trên hóa đơn GTGT là 8,8 triệu (VAT 10%), đã trả bằng tiền mặt
16. Xuất kho CCDC phục vụ phân xưởng sản xuất 1 triệu, cho bộ phận bán hàng 1,5 triệu
17. Thanh lý một xe ô tô cũ nguyên giá 600 triệu đồng, đã khấu hao 550 triệu. Chi phí thanh lý thuê ngoài chưa thanh toán 1,1 triệu (thuế GTGT 10%), phế liệu thu hồi nhập kho ước tính 5 triệu.
18. Phân bổ chi phí CCDC cho kỳ này ở phân xưởng 5 triệu
19. Trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ ở phân xưởng 3 triệu
20. Nhập kho sản phẩm hoàn thành, biết giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ 180 triệu và giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ 150 triệu
" MỌI NGƯỜI GIÚP MÌNH VỚI Ạ "
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top