Lập nhiều hóa đơn điều chỉnh cho 1 hóa đơn

dungab

New Member
Hội viên mới
Mình muốn hỏi có thể lập nhiều hóa đơn điều chỉnh cho cùng 1 hóa đơn.
Ví dụ: Hóa đơn giao KH sau đó phát hiện sai sót, đã lập hóa đơn điều chỉnh đã gửi KH.
Sau đó 1 tháng , KH lại được chiết khấu, giảm giá theo quy định của NHNN chẳng hạn, thì sẽ phải giảm trừ chi phí cho KH --> Phải làm thêm 1 hóa đơn điều chỉnh nữa.
Vậy Việc xuất nhiều hóa đơn điều chỉnh cho 1 hóa đơn ban đầu có đúng không, và nếu làm được thì làm sao để biết hóa đơn gốc ban đầu có bao nhiêu lần điều chỉnh rồi?
 

thuedientuvietnam

New Member
Hội viên mới
Mình muốn hỏi có thể lập nhiều hóa đơn điều chỉnh cho cùng 1 hóa đơn.
Ví dụ: Hóa đơn giao KH sau đó phát hiện sai sót, đã lập hóa đơn điều chỉnh đã gửi KH.
Sau đó 1 tháng , KH lại được chiết khấu, giảm giá theo quy định của NHNN chẳng hạn, thì sẽ phải giảm trừ chi phí cho KH --> Phải làm thêm 1 hóa đơn điều chỉnh nữa.
Vậy Việc xuất nhiều hóa đơn điều chỉnh cho 1 hóa đơn ban đầu có đúng không, và nếu làm được thì làm sao để biết hóa đơn gốc ban đầu có bao nhiêu lần điều chỉnh rồi?
Được phép lập nhiều hóa đơn điều chỉnh cho cùng 1 hóa đơn bạn nhé. còn việc làm sao để biết hóa đơn gốc có bao nhiêu lần điều chỉnh thì bạn phải quản lý hoặc sử dụng hóa đơn điện tử mà nhà cung cấp có tính năng đó
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top