Hóa đơn ghi thiếu mã số thuế

Luciachan

New Member
Hội viên mới
Em mới làm kế toán xin nhờ mọi người giúp đỡ. Em làm ở bệnh viện công. Bệnh viện có nhập hóa chất của một công ty nhưng gần đây mới phát hiện ra các hóa đơn của công ty này xuất cho bệnh viện đều bị thiếu mã số thuế, vừa hóa đơn điện tử (công ty xuất hóa đơn điện tử từ tháng 11/2020) và cả hóa đơn tự in trước đó. Chỉ riêng năm 2020 công ty đã xuất cho bệnh viện gần 100 hóa đơn. Bây giờ nên xử lý như thế nào ạ? Em cảm ơn.
 

buixuyen1989

New Member
Hội viên mới
Gửi bạn Lucianchan
Do lượng hóa đơn quá lớn nên bạn căn cứ vào các trích dẫn dưới đây để xử lý nhé.
1/Đối với hóa đơn tự in:
Theo quy định tại Điểm b, Khoản 7, Điều 3, Thông tư 26/2015/TT-BTC:
“Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.[TCT1]
Căn cứ vào Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 39/2014/TT-BTC:
“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”
====> Như vậy, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ sai sót về việc không ghi mã số thuế, đồng thời lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Trên hóa đơn điều chỉnh sai sót, nội dung cần ghi: Bổ sung thêm mã số thuế người mua là XXX cho các số hóa đơn A, B, C.
2/Đối với hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập:
Theo quy định tại Điều 17, Thông tư 68/2019/TT-BTC:
“b) Trường hợp có sai về mã số thuế, về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng thì người bán và người mua lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán lập hóa đơn điện tử mới thay thế cho hóa đơn điện tử đã lập có sai sót. Hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn…số hóa đơn..., ngày... tháng... năm”. Người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử mới thay thế hóa đơn điện tử đã lập có sai sót sau đó người bán gửi cho người mua. Trường hợp dữ liệu hóa đơn điện tử có sai sót đã gửi cơ quan thuế thì người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 (Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP) và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử mới theo phương thức và thời gian nêu tại Điều 16 Thông tư này.”

====> Căn cứ vào quy định trên thì bên bạn yêu cầu bên bán xuất hóa đơn mới thay thế hoàn toàn hóa đơn có sai sót nhé.

[TCT1]Điểm mới của TT 26/2015
 

thuedientuvietnam

New Member
Hội viên mới
Em mới làm kế toán xin nhờ mọi người giúp đỡ. Em làm ở bệnh viện công. Bệnh viện có nhập hóa chất của một công ty nhưng gần đây mới phát hiện ra các hóa đơn của công ty này xuất cho bệnh viện đều bị thiếu mã số thuế, vừa hóa đơn điện tử (công ty xuất hóa đơn điện tử từ tháng 11/2020) và cả hóa đơn tự in trước đó. Chỉ riêng năm 2020 công ty đã xuất cho bệnh viện gần 100 hóa đơn. Bây giờ nên xử lý như thế nào ạ? Em cảm ơn.
Hóa đơn đã kê khai thuế thì lập hóa đơn điều chỉnh, chưa kê khai thì xóa bỏ lập hóa đơn mới thay thế bạn nhé
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top