Hạch toán doanh thu bán hàng có khoản khách hàng trả tiền trước

Quinsocute

New Member
Hội viên mới
Xuất hàng hoá tiêu thụ trực tiếp, giá vốn 5.000, giá bán 17.000. Toàn bộ tiền hàng được trừ vào số tiền khách hàng đã ứng ở kỳ trước
Em mới học Nguyên lý kế toán nên chưa rõ . Giusp em định khoản với ạ . Em cảm ơn
 

hocom

New Member
Hội viên mới
Doanh thu chưa thực hiện: Phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm doanh thu chưa thực hiện của doanh nghiệp trong kỳ kế toán. Doanh thu chưa thực hiện gồm doanh thu nhận trước cho một hoặc nhiều kỳ kế toán… Không hạch toán vào tài khoản này các khoản:

+ Tiền nhận trước của người mua mà doanh nghiệp chưa cung cấp sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ;

+ Doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ.

Khi doanh nghiệp đã bàn giao tài sản (ví dụ: nhà cho thuê), nguồn vốn (ví dụ: cho vay vốn) của mình cho khách hàng, đối tác và đồng thời nhận trước tiền (như tiền thuê, tiền lãi) cho việc sử dụng tài sản, nguồn vốn này trong nhiều kỳ thì đây phải ghi nhận vào doanh thu chưa thực hiện.

Ví dụ: Công ty A cho công ty B thuê tài sản. Bên A đã giao tài sản cho bên B và đã nhận trước tiền thuê trong 2 năm của bên B thì kế toán bên A ghi nhận vào tài khoản 3387 – “Doanh thu chưa thực hiện”.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top