Cho mình hỏi về thuế tài nguyên!

0obedeno0

New Member
Hội viên mới
Theo Luật Ngân sách thì thuế Tài nguyên thuộc nguồn thu ngân sách địa phương trừ thuế thu từ hoạt động khai thác dầu khí. Vậy thuế thu từ hoạt động khai thác khoáng sản và thủy sản tự nhiên thuộc nguồn thu địa phương hay trung ương?
Mong các bạn giúp mình!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top