Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Gà mờ, làm bài gì mà loằng ngòa loằng ngoằng, oằn tà là vằn :p

ành dề xờ tìn hờt mà dòi ngầy thờ vời tròng sàng ừ
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

ngồi nhà nhìn ngoài trời rầm rầm mà lòng lề thề
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

ngồi nhà nhìn ngoài trời rầm rầm mà lòng lề thề

ngồi nhà nhìn ngoài trời rầm rầm mà lòng....lòng thòng hà hà hà
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

còn mề thì mần luôn, xào mì

ồ Gà xào mì, lòng xào cà wò wò dùng rồi vào giường nằm cười hì hì hì
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Trời, toàn lòng gà và mề gà xào mì, xào cà. Nhìn mà thèm!:k5041412:
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Trời, toàn lòng gà và mề gà xào mì, xào cà. Nhìn mà thèm!:k5041412:

Thèm Gà ??? thèm lòng Gà ???? thèm mề Gà ???? thèm gì!!!!
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Thèm Gà ??? thèm lòng Gà ???? thèm mề Gà ???? thèm gì!!!!
Phàm là Gà thì thèm toàn phần, gồm: đùi gà, mề gà và lòng gà. Toàn bàn về gà, mà Gà Cà Bìa thì chuồn chuồn rồi.
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Gà chuồn chuồn còn mình nè hì hì
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Về nhà Bà thèm Gà, Bà làm Gà mà xào cà thì ....hà hà....
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Nhà mình gần nhà chàng và nàng.....mình thường nhầm vì chàng và nàng đều già...chiều chiều mình ngồi thiền mười giờ liền, nhìn mình ngồi thiền chàng và nàng thường vào ngồi thiền cùng....vì mình nhiều tiền, chàng và nàng thường làm bò xào mì gà rồi mời mình...tình hình này là mình cần rời màn hình.... :))
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Nhà mình gần nhà chàng và nàng.....mình thường nhầm vì chàng và nàng đều già...chiều chiều mình ngồi thiền mười giờ liền, nhìn mình ngồi thiền chàng và nàng thường vào ngồi thiền cùng....vì mình nhiều tiền, chàng và nàng thường làm bò xào mì gà rồi mời mình...tình hình này là mình cần rời màn hình.... :))
chà chà tiền bồ gần chuyền về nàng và chàng vì ngồi thiền cùng khà khà lừa bồ rồi
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Phàm là Gà thì thèm toàn phần, gồm: đùi gà, mề gà và lòng gà. Toàn bàn về gà, mà Gà Cà Bìa thì chuồn chuồn rồi.

Giờ gà cà bìa vào bài này nè, chiều gà làm bài rồi chuồn chuồn, muồm phàm toàn huyền gà còn phần mình gà và mào gà mà. mình gà mà mần xào gừng thì còn gì bằng mà còn dùng làm nhiều
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

chà chà tiền bồ gần chuyền về nàng và chàng vì ngồi thiền cùng khà khà lừa bồ rồi

chàng và nàng toàn người nhà lừa làm gì...:) bồ đừng nhiều lời mình nhờ gà cà bìa hầm bồ giờ! >))))
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

chàng và nàng toàn người nhà lừa làm gì...:) bồ đừng nhiều lời mình nhờ gà cà bìa hầm bồ giờ! >))))

zời, bờ lù muời giờ vào bài này , mình hầm ành Khiềm thành hòn lình đàn. Tình hình còn nhiều lời là hầm bờ lù, chà chà thèm thèm
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

zời, bờ lù muời giờ vào bài này , mình hầm ành Khiềm thành hòn lình đàn. Tình hình còn nhiều lời là hầm bờ lù, chà chà thèm thèm

mười giờ mình vào vì mình còn nhiều điều cần làm....mình làm gì mà hầm mình...nhiều lời thì hầm và xào bồ ...hầm đầu và giò, còn lòng mề thì xào, hành và ngò vào nhiều.......
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

mười giờ mình vào vì mình còn nhiều điều cần làm....mình làm gì mà hầm mình...nhiều lời thì hầm và xào bồ ...hầm đầu và giò, còn lòng mề thì xào, hành và ngò vào nhiều.......

mình hầm bờ lù vì làm nhàm nhiều lời, mình nhiều lời à??? nhầm nhầm nhầm bờ lù nhầm rồi, gì mà giờ chuồn chuồn rồi, xào bài này nào. gà là đề tài mà nhiều người phàm nhiều phần à mà toàn là gà xào, gà hầm còn cà rì gà thì khồng thìch à. À mà này gà cà bìa hầm là toàn màu vàng nhà
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Về nhà Bà thèm Gà, Bà làm Gà mà xào cà thì ....hà hà....

bà nè, gà xào cà thà bà làm gà hầm cà rì là cà rốt, dừa, khoài làng, tầy kèm mì dùa nhành hờn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top