Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

"cù mèo" là gì...nhiều người cười nhiều là nhiều tiền....
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

"cù mèo" là gì...nhiều người cười nhiều là nhiều tiền....

bờ lù nhiều từ huyền , cù mèo là từ dùng bừa, đừng đòi từ huyền dùng nhiều
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

bờ lù nhiều từ huyền , cù mèo là từ dùng bừa, đừng đòi từ huyền dùng nhiều

ừ blù dùng từ bừa, buồn vì cùn rồi Gà à
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Đầu Gà bù xù, đùi Gà lùn, quần Gà lùng thùng, mào Gà thì lào nhào ...nhìn vào là buồn cười liền

Cái này miêu tả sinh động, hihi
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

????????????!!!!!!!!!!! ồ mù và mờ, Gà nhầm đề ?????

từ huyền khò kiềm nền èm phài nòi thề, ài èm sò rỳ
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

trời trời thím tớ với chú tớ
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Mình nghèo về trồng cà, gà và dừa rồi thành giàu !!!! ồ yeah`
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Oài oài, buồn buồn vào tìm bài mà lòng càng buồn vì toàn huyền là huyền!! Nàng Gà, nàng Bờ lù và chàng Khiềm mần toàn huyền là huyền! Nhìn Gà mà thèm thèm vì mình nghiền Gà mà, Gà xào, Gà hầm ... mình đều thèm ... Hè hè ...
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Oài oài, buồn buồn vào tìm bài mà lòng càng buồn vì toàn huyền là huyền!! Nàng Gà, nàng Bờ lù và chàng Khiềm mần toàn huyền là huyền! Nhìn Gà mà thèm thèm vì mình nghiền Gà mà, Gà xào, Gà hầm ... mình đều thèm ... Hè hè ...

Mình buồn vì Gà, mình làm phiền lòng Gà vì mùa màng tồi tàn và Gà thì thì liền mồm phàn nàn vì mình mầm Gà và xào lòng Gà
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Mình buồn vì Gà, mình làm phiền lòng Gà vì mùa màng tồi tàn và Gà thì thì liền mồm phàn nàn vì mình mầm Gà và xào lòng Gà
Trời, Gà mà phiền lòng thì mần gà vào nồi hầm. Lòng gà mà xào mì thì còn gì bằng! Gà Cà Bìa mà hầm thì mùi còn nồng nàn.
:k5041412:
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Trời, Gà mà phiền lòng thì mần gà vào nồi hầm. Lòng gà mà xào mì thì còn gì bằng! Gà Cà Bìa mà hầm thì mùi còn nồng nàn.
:k5041412:

ừ mình mầm Gà là xào lòng, mà Gà làm mình cùn, mình bèn... làm càn, bằm bằm đùi Gà đầu Gà mào Gà bằm cùng mề làm mà nhìn buồn cười
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Ừ! Mần toàn gà rù vào mà rồi là thì thành người giời...
Bài làm gì mà toàn là cà, rồi gà, bò, mèo ...và dừa... người thì toàn là khùng mà còn đòi buồn tình, gà vào nhầm nhà thì đòi gà về!... làm gì mà lầu bàu hoài rồi thành người nghèo? lùng bà lùng bùng!
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

hà hà Gà nhầm nhà là gà rù, đòi về là hầm cà liền nà
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Ừ! Mần toàn gà rù vào mà rồi là thì thành người giời...
Bài làm gì mà toàn là cà, rồi gà, bò, mèo ...và dừa... người thì toàn là khùng mà còn đòi buồn tình, gà vào nhầm nhà thì đòi gà về!... làm gì mà lầu bàu hoài rồi thành người nghèo? lùng bà lùng bùng!

giời à gì vầy vào là chào bà chào dì ,vào thì quần thùng thình nhào nhào đòi quà rồi là thành giời là gì trời ?????ngồi lù lù mà lượn lờ vòng ngoài vào chào .... chiều chiều mình đè đầu ghè thành nhà thằng Bần chừa vòi vòi tiền mà còn đòi người thành khùng toàn là hùm mà đòi làm mèo
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

ừ mình mầm Gà là xào lòng, mà Gà làm mình cùn, mình bèn... làm càn, bằm bằm đùi Gà đầu Gà mào Gà bằm cùng mề làm mà nhìn buồn cười

còn lòng gà xào cà và dồi gà mà
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top