Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

ẹc chơi trò này hại não quá các bác :imlanglun: SR chú Khiêm, em hơi thất lễ ạ :hichic:
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

nè nè chuồng gà mà nà nhà mình, này thỳ còn già mồm :danhchetne:
Từ nào giờ mình là người đàng hoàng, già mồm???? dìm hàng???? Trời nhìn nè buồn dầm dề !!!!
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

chiều về nhà mền người vì làm phù phù
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Trời..trời…mình gầy mòn người vì nhìn toàn huyền….
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Trời..trời…mình gầy mòn người vì nhìn toàn huyền….

hì hì về nhà nằm phè người nhìn truyền hình làm lòng mình mừng cười hoài hì hì hì
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Trời..trời…mình gầy mòn người vì nhìn toàn huyền….

mình mà gầy mòn vì toàn hình thì mình càm ờn, mềnh đàng cần cài này
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Quần thùng thình lòng vòng ngoài đường Sài Gòn, ngồi buồn thò vào quần tìm tiền xài nhìn vào là buồn cười liền
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Quần thùng thình lòng vòng ngoài đường Sài Gòn, ngồi buồn thò vào quần tìm tiền xài nhìn vào là buồn cười liền

buồn thì làm vầy nè
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Buồn cười chiều chiều nhìn Gà đù đù vì mình thường ghè đầu Gà cù cù hì hì
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Buồn cười chiều chiều nhìn Gà đù đù vì mình thường ghè đầu Gà cù cù hì hì

Đừng làm gà cùn thành thằng bần
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Từ nào giờ mình là người đàng hoàng, đừng làm mình cùn mà mình làm càn

Đầu Gà bù xù, đùi Gà lùn, quần Gà lùng thùng, mào Gà thì lào nhào ...nhìn vào là buồn cười liền
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

Đầu Gà bù xù, đùi Gà lùn, quần Gà lùng thùng, mào Gà thì lào nhào ...nhìn vào là buồn cười liền

ngày này vào chùa thì bù xù đầu làm sào ???, đùi dài hàng ngàn cèn tì mèt , quần bò mà lùng thùng à, mào gà hồng hào, nhìn vầy mà buồn cười à????????????????????????????????
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

mình mà gầy mòn vì toàn hình thì mình càm ờn, mềnh đàng cần cài này

cười nhiều là gầy mòn à...mình cười nhiều giờ gầy mòn này..
 
Ðề: Bài làm toàn Huyền, giời!!! ngồi mài bài mà đần mình!!!!

cười nhiều là gầy mòn à...mình cười nhiều giờ gầy mòn này..

Cười nhiều là già à thành cù mèo rồi hè hè hè
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top