Kết quả tìm kiếm

 1. chudinhxinh

  Hóa đơn trên 20 triệu

  Hóa đơn trên 20 triệu -> Căn cứ: - Việc thanh toán không dùng tiền mặt chỉ áp dụng trong trường hợp khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) - Khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài...
 2. chudinhxinh

  Tiền thuê nhà cho người lao động

  Tiền thuê nhà cho người lao động - Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện...
 3. chudinhxinh

  Thuế TNCN cho lao động đã về hưu

  Thuế TNCN cho lao động đã về hưu Phần tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc thu nhập được miễn thuế TNCN – Tại Điểm k, Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ban hành ngày 15/8/2013 quy định các khoản thu nhập được miễn thuế Doanh nghiệp ký...
 4. chudinhxinh

  Phụ cấp ăn trưa cho người lao động

  Phụ cấp ăn trưa cho người lao động Phụ cấp ăn trưa, trường hợp nào bị tính thuế TNCN? -> Căn cứ: Khoản chi tiền ăn ca dưới các hình thức trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn được miễn thuế TNCN và không bị khống chế hạn mức - Tại điểm g.5 khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày...
 5. chudinhxinh

  Thuế TNCN đối với phần tiền lương làm thêm giờ

  Thuế TNCN đối với phần tiền lương làm thêm giờ Lương tăng ca/ làm thêm ngày nghỉ lễ, tết/được miễn tính thuế TNCN: phần chênh lệch so với mức lương bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động (điểm i khoản 1 Điều 3 Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính). Ví dụ: Ông A có...
 6. chudinhxinh

  Trợ cấp thôi việc có tính thuế TNCN

  Trợ cấp thôi việc có tính thuế TNCN Người thôi việc nhận trợ cấp, phụ cấp theo luật định được miễn tính thuế TNCN -> Căn cứ: - Khi chấm dứt hợp đồng lao động, nếu người lao động được trả các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định của Bộ Luật Lao động và/hoặc Luật BHXH thì các khoản này được...
 7. chudinhxinh

  Phụ Cấp Ăn Ca

  + Phụ Cấp Ăn Ca - Căn cứ: Điều 22, Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBHXH mức tiền ăn giữa ca, ăn trưa của người lao động được quy định là không quá 730.000 đồng người/ người/ tháng. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2016 nhưng các chế độ được áp dụng từ 01/01/2016. + Khoản ăn ca bằng hóa đơn không...
 8. chudinhxinh

  XỬ LÝ KẾT QUẢ KHAI BỔ SUNG (KBS)

  + XỬ LÝ KẾT QUẢ KHAI BỔ SUNG (KBS) THEO 5 TRƯỜNG HỢP SAU ---------------------------------- 1- KBS chỉ làm tăng thuế phải nộp tại kỳ kê khai sai thì nộp số chênh lệch tăng thêm vào ngân sách và tiền chậm nộp phát sinh theo quy định. 2- KBS chỉ làm giảm thuế phải nộp tại kỳ kê khai sai, nếu đã...
 9. chudinhxinh

  Công thức đánh giá chênh lệch cuối năm TK 131

  Công thức đánh giá chênh lệch cuối năm TK 131 ——— *Đối với 131: 1. Tỉ giá ghi sổ sách < tỉ giá cuối năm ngân hàng => Lãi: Nợ 131/ Có 413 = số lượng x (tỉ giá cuối năm ngân hàng - Tỉ giá ghi sổ sách ) & Nợ TK 413/ Có TK 515 ——— *Ví dụ: TK Nợ 131=100 usd tỉ giá ghi sổ = 22,270 Dư Nợ TK 131=...
 10. chudinhxinh

  Hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tại nước ngoài có chịu thuế nhà thầu

  Hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tại nước ngoài có chịu thuế nhà thầu ------------------------------- + Hỏi: 21/12/2020: Kính gửi Bộ tài chính. Kính nhờ BTC giải đáp vướng mắc liên quan đến thuế nhà thầu nước ngoài theo thông tư 103/2014/TT-BTC chi tiết như sau: Máy cắt của công ty chúng tôi bị hỏng...
 11. chudinhxinh

  Hóa đơn điện tử và chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  Hóa đơn điện tử và chứng từ khấu trừ thuế TNCN Những lưu ý Từ 1/7/2022: hóa đơn điện tử và chứng từ khấu trừ thuế TNCN ---------------------- Hóa đơn: Tất cả DN chính thức chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử TT78 chính thức khai tử hóa đơn giấy Các DN hủy hết hóa đơn cũ còn tồn: giấy TT39 và...
 12. chudinhxinh

  Khi xuất HĐ thay thế hóa đơn điện tử TT78

  Khi xuất HĐ thay thế: Nếu trg cùng kì khai thuế thì chỉ kê khai HĐ sau. Nếu khác kỳ khai thuế thì phải kê khai HĐ sai vào kỳ xuất HĐ bị sai. -> Nguồn: Tax Bình Định. ---------------------------- Khi xuất HĐ thay thế hóa đơn điện tử TT78 (Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 hiệu lực kể...
 13. chudinhxinh

  Cách xử lý hóa đơn điện tử khi sai sót

  Cách xử lý hóa đơn điện tử khi sai sót -> Căn cứ: Điều 19. Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hoá đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 Hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ...
 14. chudinhxinh

  Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế bước 1 và bước 2

  Thông báo tiếp nhận hồ sơ khai thuế bước 1 và bước 2 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Công văn số 4289/TCT-KK ngày 20/09/2017 của Tổng cục Thuế –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Cơ quan thuế thông báo về việc hỗ trợ kiểm tr và trả thông báo 2 bước đối với hồ sơ khai thuế điện tử...
 15. chudinhxinh

  Chiết khấu theo doanh số

  Tiền thưởng theo hợp đồng có phải xuất hóa đơn ---> Trường hợp: - Doanh nghiệp phát sinh Tiền thưởng theo hợp đồng có phải xuất hóa đơn? ---> Căn cứ: - Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng ---> Như vậy: -...
 16. chudinhxinh

  Cách tra cứu mã ngành giảm thuế

  Cách tra cứu mã ngành giảm thuế Cách Tra Cứu Mã Ngành Giảm Thuế Theo Nghị Định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 ––––––––––––––––––––––––– Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 (gọi NĐ15) quy định 3 điều kiện để được giảm thuế GTGT, nếu đáp ứng đủ 3 điều kiện sau thì được giảm 2% thuế GTGT...
 17. chudinhxinh

  Thuế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

  Thuế đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh -> Căn cứ: Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia...
 18. chudinhxinh

  Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ khám chữa bệnh

  Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ khám chữa bệnh Thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ khám chữa bệnh là bao nhiêu %? Doanh nghiệp cung cấp gói dịch vụ chữa bệnh có thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT -> Căn cứ: Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành...
 19. chudinhxinh

  Xử lý hóa đơn điện tử khi sai sót

  Xử lý hóa đơn điện tử khi sai sót Cách xử lý hóa đơn điện tử có sai sót Phân tích và cách hiểu cho mỗi tình huống xử lý -> Căn cứ: Điều 19. Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hoá đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022. Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 Hướng dẫn...
 20. chudinhxinh

  Cấn trừ công nợ ba bên

  Cấn trừ công nợ ba bên Thanh toán bù trừ cần những chứng từ gì để đủ điều kiện khấu trừ thuế đầu vào? Cần những thủ tục gì? *****Căn cứ: Tại Khoản 2.d Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính Điều 10...
Top