Kết quả tìm kiếm

  1. V

    Thuế GTGT

    Công ty thành lập tháng 3/2012: phát sinh hóa đơn xăng dầu từ tháng 3 (đã khai thuế), mà hợp đồng thuê xe lại lý 1/6/2012, có cách nào cho hóa đơn trước tháng 6hợp lệ không ạ???? Em cũng bị dính hợp đồng thuê nhà: tiền thuê trả từ tháng 3/2012 mà hóa đơn bên cho thuê xuất từ 6/2012: vậy tiền...
Top