Diễn đàn Dân Kế Toán | Cộng Đồng Kế Toán - Thuế

L
lan_cmc
Có thể cty đã ngưng đóng bhxh từ 12/2019 rồi. Bạn liên hệ bộ phận lương bên cty bạn để hỏi thử
H
Hân_0910
E có hỏi tại sao. Nhưng chị ấy trả lời rằng bên bảo hiểm bị lỗi chị ấy không can thiệp đc
Top