M

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

 • Giá thành và trị giá xuất kho nên bằng, lớn hơn hay nhỏ hơn là hợp lý ạ
  vansi200780
  vansi200780
  -Giả sử giá tồn kho tháng trước :1.000
  -Giá phát sinh trong tháng này(Giá thành):1.200 ,vậy giá xuất kho là :-(1.000+1.200):2 =1.100 sẽ nhỏ hơn giá thành đợt này.
  -Giả sử giá tồn kho tháng trước :1.200
  -Giá phát sinh trong tháng này(Giá thành):1.000 ,vậy giá xuất kho là :-(1.000+1.200):2 =1.100 sẽ lớn hơn giá thành đợt này.
 • Đang tải…
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top