Kind.tax's latest activity

 • Kind.tax
  Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
  Các chính sách hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 trong năm 2021: - Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 hướng dẫn về chi phí được...
 • Kind.tax
  Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
  Tại Điều 9 Nghị định 123/2020/ND-CP quy định về thời điểm lập hóa đơn như sau: 1. Đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà...
 • Kind.tax
  Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
  Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022, theo đó: Giảm 2% thuế suất thuế giá trị...
 • Kind.tax
  Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
  I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021...
 • Kind.tax
  Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
  Căn cứ pháp lý: - Căn cứ thông tư 78 /2013/TT-BTC ngày 18/6/2014 - Căn cứ thông tư 151 /2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014. -...
 • Kind.tax
  Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
  Chiều 11/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua về Nghị quyết chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh...
 • Kind.tax
  Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
  Đối tượng: Căn cứ Khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế quy định về nghĩa vụ nộp...
 • Kind.tax
  Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh...
 • Kind.tax
  Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
  I. HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI VÀ ĐỐI THOẠI VỚI NNT CỦA CCT KHU VỰC NAM NINH TỔ CHỨC NGÀY 01/10/2021 Câu hỏi 1: Sản phẩm được...
 • Kind.tax
  Kind.tax đã đăng chủ đề mới.
  I. Khi nào thì áp dụng HDDT CÓ MÃ của CQT, đối tượng nào thì áp dụng HDDT KHÔNG CÓ MÃ Vậy Mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử là...
Top