chudinhxinh's latest activity

 • chudinhxinh
  chudinhxinh đã đăng chủ đề mới.
  Hóa đơn trên 20 triệu -> Căn cứ: - Việc thanh toán không dùng tiền mặt chỉ áp dụng trong trường hợp khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng...
 • chudinhxinh
  chudinhxinh đã đăng chủ đề mới.
  Tiền thuê nhà cho người lao động - Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao...
 • chudinhxinh
  chudinhxinh đã đăng chủ đề mới.
  Thuế TNCN cho lao động đã về hưu Phần tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc thu nhập...
Top