BTTL - Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của kiểm toán viên 7

Đan Thy

Member
Hội viên mới
735. (*) Tâm - kiểm toán viên chính của công ty kiểm toán X&T, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty Bình Minh từ 2 (hai) năm nay. Bình Minh là công ty thương mại chuyên bán sỉ các mặt hàng điện tử và số dư hàng tồn kho trên báo cáo tài chính luôn trọng yếu. Trong năm hiện hành (năm thứ 3), niên độ kế toán kết thúc vào ngày 31.12.20X0, Tâm tiếp tục chịu trách nhiệm chính về thực hiện hợp đồng kiểm toán cho công ty này. Tâm quyết định không chứng kiến kiểm kê với lý do là thông qua chứng kiến kiểm kê hai năm trước, Tâm không phát hiện bất cứ sai sót nào về hàng tồn kho.

Dựa vào các yêu cầu của VSA 200, hãy nhận xét cách làm việc của kiểm toán viên Tâm?

Bài giải

Việc Tâm quyết định không chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho trong năm hiện hành dựa trên kết quả kiểm toán 2 năm trước là không đủ để đưa ra quyết định về việc không chứng kiến kiểm kê năm nay. Theo VSA 200, kiểm toán viên phải đánh giá lại rủi ro và bằng chứng đã thu được trong từng kỳ kiểm toán riêng biệt.

Dựa trên kết quả kiểm toán năm trước không thể khẳng định rằng trong năm hiện hành không có sai sót về hàng tồn kho.

Do đó, cách làm việc của kiểm toán viên Tâm không đúng và có thể dẫn đến việc bỏ sót sai sót trong báo cáo tài chính của công ty Bình Minh. Thay vào đó, Tâm nên đánh giá lại rủi ro và bằng chứng đã thu được trong năm hiện hành và quyết định xem việc chứng kiến kiểm kẽ có cần thiết hay không để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác của báo cáo kiểm toán.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top