Kết quả tìm kiếm

  1. ba_caychuoi

    Anh/Chị giúp định khoản khách hàng thanh toán bằng ngoại tệ

    Em chảo Anh/Chị danketoan. Khách hàng công ty em thanh toán tiền hàng số tiền 10.000 USD (hợp đồng cũng ghi 10.000 USD). Ngày 30/01/2018 khách hàng chuyển tiền, tỷ giá USD ngày 30/01/2018 là 22.675 nên bên em nhận được số tiền là 22.675*10.000=226.750.000VNĐ. Sau đó hóa đơn viết theo số tiền...
  2. ba_caychuoi

    Công ty chậm xuất hóa đơn

    Chào các anh chị trong danketoan Em mới ra trường không lâu và đang làm kế toán công ty chị họ từ sau Tết năm nay - Công ty thành lập tháng 2 năm 2014 và tính thuế theo phương pháp trực tiếp. - Theo kế toán cũ của công ty thì tháng 11 năm 2014 công ty lập mẫu 06/GTGT và được chấp nhận tính...
Top