Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Không cho tiền lương vào chi phí

    Công ty mình sếp k muốn đưa lương nhân viên vào chi phí mặc dù có phát sinh hoá đơn đầu vào, đầu ra. Mình k đưa lương vào liệu có sao k nhỉ???
  2. T

    Kế toán thương mại dịch vụ viễn thông

    Mình chuẩn bị đi làm kế toán của công ty thương mại dịch vụ viễn thông, cty có một số hoạt đông như: cung cấp các sản phẩm phục vụ cho ngành viễn thông, thực hiện công tác bán hàng và quản lý dự án, Cung cấp các giải pháp cũng như các phần mềm thiết kế và tối ưu hóa mạng viễn thông....Bạn nào...
Top