Kết quả tìm kiếm

 1. L

  Lỗi lọc dữ liệu

  Ðề: Lỗi lọc dữ liệu Nếu sử dụng adp thì có hơi khác một chút. Có thể lọc tốt tất cả các chữ trong chuỗi hoặc toàn bộ chuỗi, nhưng nếu chỉ lọc theo chữ cuối cùng của chuỗi thì không được. Thí dụ: Tên hàng là "Chả cá chẻm" thì có thể Filter By Selection chữ "Chả", chữ "cá", chữ "Chả cá chẻm"...
 2. L

  Lỗi lọc dữ liệu

  Ðề: Lỗi lọc dữ liệu Lỗi lọc chuỗi unicode khi link từ sql server 2000 sang ms access 2000. Anh Phatnq2002 và mọi người xem thử nhé: File unicode.exe record lại các thao tác, không phải virus đâu. unicode.exe Đa tạ!
 3. L

  Lỗi lọc dữ liệu

  Ðề: Lỗi lọc dữ liệu Theo tôi thì không phải cú pháp có vấn đề mà việc phối hợp giữa SQL Server và MS Access có vấn đề. Không tin bạn thử tạo 1 database SQL Server (lưu các chuỗi unicode trong table) rồi link qua MS Access; Thử tạo 1 query để lọc các chuỗi unicode đó...
 4. L

  Lỗi lọc dữ liệu

  Ðề: Lỗi lọc dữ liệu Nó báo lỗi: "Run-time error '2448'. You can't assign a value to this object".
 5. L

  Lỗi lọc dữ liệu

  Ðề: Lỗi lọc dữ liệu Cám ơn bạn đã trả lời! Tôi không rành về SQL Server. Tôi có làm 1 ứng dụng nhỏ phục vụ cho công việc. Lúc đầu làm thì file back-end và front-end đều là MS Access 2000 cả. Nếu tại 1 thời điểm chỉ có 1 người dùng thì tốc độ bình thường, nhưng nếu có 2 người trở lên dùng đồng...
 6. L

  Lỗi lọc dữ liệu

  Ðề: Lỗi lọc dữ liệu Nếu không link mà import table từ SQL Server 2000 qua thì mọi việc đều bình thường. Hoặc link table qua rồi chép các record trong table đó sang một table của Access có cùng cấu trúc thì các thao tác trên table của Access này cũng ok. Chuyện này chỉ xảy ra đối với các bảng...
 7. L

  Lỗi lọc dữ liệu

  Ai đã từng gặp tình huống này thì giúp mình với. Mình sử dụng database SQL Server rồi link qua MS Access 2000. Nếu sử dụng font VNI- thì find và filter bình thường, nhưng nếu sử dụng font Unicode thì find bình thường, nhưng lọc không thấy gì. Ví dụ, mình lưu giá trị "Chả Lụa Chay" trong field...
 8. L

  Lỗi access project

  Ðề: Lỗi access project Bạn thử post chương trình lên xem sao.
 9. L

  Xuất dữ liệu từ Table sang Exce

  Ðề: Xuất dữ liệu từ Table sang Exce Theo tôi thì có thể làm làm bằng 1 trong 2 cách sau: 1. Mở table ra rồi sử dụng menu xuất (Export) chuẩn của Access (nên tự tạo toolbar có chứa nút "Xuất" riêng cho chương trình nó pro hơn). 2. Sử dụng phương thức TransferSpreadsheet của đối tượng...
 10. L

  Liên kết đến file mdb có pass

  Ðề: Liên kết đến file mdb có pass Cách này tôi thấy hơi lạ. Tôi hiểu đại khái là bạn xóa bỏ password của file được link, thực hiện link, sau đó gán lại password cho file đc link y cũ. Tôi thấy không cần phải phức tạp như vậy. Bạn chỉ cần mở file được link ra rồi link bình thường...
 11. L

  Liên kết dữ liệu

  Ðề: Liên kết dữ liệu Theo cách thiết kế của bạn, thì mainform (tạm gọi là form ông) chứa subform (form cha), trong subform lại chứa 1 subform khác (form cháu) Mục đích của bạn là liên kết giữa "form ông" với "form cháu", chứ không phải giữa "form ông" với "form cha". Do vậy, bạn sử dụng thuộc...
 12. L

  Không cho tự động ghi record.

  Ðề: Không cho tự động ghi record. Tôi thấy nên dùng unbound form. Chỉ khi người dùng nhấp nút lưu thì mới insert data vào table thôi.
 13. L

  Thêm dòng trắng cho Report đẹp hơn

  Ðề: Thêm dòng trắng cho Report đẹp hơn Tôi đã làm 1 cái tương tự như vậy. Cách làm của tôi là sử dụng table tạm (không nên đặt khóa chính) để chứa data cần in report. In xong rồi thì xóa data trong table tạm này đi. Đại khái là lúc chuẩn bị mở report, tôi làm như sau: Đẩy data vào table tạm...
 14. L

  không nhập dữ liệu mới được trong form??

  Ðề: không nhập dữ liệu mới được trong form?? Thiết kế database... kỳ quá. - Bạn nên đổi tên table "Mainform" thành "Phieu" và subform thành "PhieuCT" (chi tiết phiếu) - Trong table "Phieu", bạn bỏ các field sau đây đi: Ten khach, dia chi, sdt. Các field này đã được lưu trong table Khach...
 15. L

  Ai giúp em thiết kế form này với!

  Ðề: Ai giúp em thiết kế form này với! Chào bạn. Bạn làm như vậy tôi thấy cũng ok rồi. Nhưng có vẻ file của bạn đã bị hư nên không chạy được. Bạn coi thử cái này nghe sv.rar. Cách thiết kế form thì như bạn đã làm, thêm đoạn code này vô là ok: Private Sub cboMaKhoa_AfterUpdate() With Me...
 16. L

  File Access không chạy được VBA

  Ðề: File Access không chạy được VBA Tôi không hiểu lắm về sự khác nhau của 2 thư viện "Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Library" và "Microsoft DAO 3.6 Objects Library". Nhưng lỗi của bạn là do 2 cái này. Bạn đã khai báo biến rs là Recorset, nhưng không nói là recordset của ADO hay của DAO...
Top