Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Sổ kế toán bằng excel - phục vụ các doanh nghiệp SME và các bạn mới ra trường

    Mẫu sổ kế toán dừng để tham khảo và ứng dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Nó cũng rất có ích cho các sinh viên trong các trường kinh tế http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/tai-chinh-ngan-hang/ke-toan-tai-chinh/so-ke-toan-bang-excel-phuc-vu-cac-doanh-nghiep-sme-va-cac-ban-moi-ra-truong.5265.html
  2. H

    Tài liệu Microsoft word miễn phí tại http://tailieu.vn/

    Tuyển tập tài liệu vi tính văn phòng hoàn toàn miễn phí tại http://tailieu.vn/ Tài liệu : word, excel,powerpoint...đa dạng, dễ học. Các bạn tham khảo link sau : http://tailieu.vn/cong-nghe-thong-tin/tat-ca-tai-lieu-cong-nghe-thong-tin.5.0.html
Top