Kết quả tìm kiếm

  1. P

    Hỏi về Pivot Table

    Em làm được rồi, em cảm ơn chị !!
  2. P

    Hỏi về Pivot Table

    Em chào anh chị, chuyện là em đang tính dự chi của quỹ tín dụng bằng cách lọc chi tiết tài khoản 801 trên pivot table (pivot này chạy dựa trên việc tổng hợp sổ chi tiết của tất cả tài khoản), sau khi lọc chi tiết 801 em muốn lọc số serial thẻ lưu sổ tiết kiệm trong cột nội dung để tiến hành tính...
Top