Kết quả tìm kiếm

  1. S

    Nhận định về kiểm toán

    ANH CHỊ GIÚP ĐỠ “Kiểm toán viên cần phải thực hiện cuộc kiểm toán sao cho thỏa mãn mong đợi của khách hàng và giúp công ty kiểm toán đạt được lợi nhuận là cao nhất" Các bạn hãy trình bày quan điểm của mình về nhận định trên.
Top