Kết quả tìm kiếm

  1. L

    chưa đăng ký thang bảng lương,thì có làm được báo cáo tài chính không?

    1. Vẫn cứ làm BCTC, quyết toán thuế theo quy định, nộp đúng thời gian cho cơ quan thuế. 2. Tiến hành làm Bảng thang bảng lương, mua BHXH càng nhanh càng tốt. Vì năm nay cơ quan thuế sẽ hỗ trợ cơ quan BHXH kiểm tra, thanh tra các đơn vị chưa mua BHXH, nợ tiền BHXH (...
  2. L

    hợp đồng kinh tế giữa công ty mẹ và chi nhánh

    Mình từng làm Cty Cổ Phần. Và Cty mẹ có thể ký kết hợp đồng kinh tế với CHi nhánh được nhé bạn.
Top