Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Yêu cầu của việc làm thêm kế toán tại nhà là gì?

    Mặc dù là công việc làm thêm tại nhà những việc làm kế toán vẫn đòi hỏi cao về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và những phẩm chất nghề nghiệp từ phía người nhận việc. Dưới đây là một số yêu cầu cần có nếu bạn muốn nhận việc làm thêm kế toán tại nhà. - Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn...
Top