Kết quả tìm kiếm

  1. Đ

    Bảo Hiểm Thai Sản

    Ðề: Bảo Hiểm Thai Sản Hi..ý mình lộn (cty đóng 3%, Người lđộng 1.5%). Cám ơn bạn !Vậy là không đóng khoản nào hết phải hok ?
  2. Đ

    Bảo Hiểm Thai Sản

    Chào mọi người, Mọi người ơi cho mình hỏi, khi nghỉ thai sản có phải đóng BHYT hok ?Cty mình có một người nghỉ thai sản nhưng mình thấy có đóng(cty đóng 4.5%, Người lđộng đóng 3%) . Mà theo quy định thì đâu phải đóng khoản nào đâu!!! Mình mới làm nên hok hiểu lắm, mọi người giúp mình với...
Top