Kết quả tìm kiếm

  1. H

    English in contract

    :helpsmilie: Từ "thanh lý hợp đồng" bằng tiếng Anh là gì vậy? Các anh chị giúp mình với. Nếu các anh chị có một bản mẫu tiếng Anh về thanh lý hợp đồng thì cho mình xin với. Xin đa tạ.
Top