Kết quả tìm kiếm

 1. G

  Khấu hao TSCĐ

  Mọi người em em có vấn đề này muốn hỏi ạ Trong phần bài tập người ta đưa ra các nghiệp vụ phát sinh tăng giảm TSCĐ ở tháng 10, yêu cầu tính mức khấu hao tháng 10 trong đó cho biết thêm ngày 10/9 DN mua 1 dây chuyền sản xuất, và mức trích khấu hao của tháng 9 ở các bộ phận rồi. Vậy cho nv mua dây...
 2. G

  Khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng

  M.n giúp mình chỗ tính khấu hao tăng giảm trong tháng 9 của nv này với ạ. Ngày 14/9 : công ty mang 1 thiết bị sản xuất có nguyên giá 265000, hao mòn lũy kế tính đến hết tháng 8/N là 70000 đi trao đổi lấy một thiết bị quản lý. Giá trao đổi của thiết bị mang dei theo thỏa thuận 207000. Giá trao...
 3. G

  Kế toán tổng hợp theo phương pháp KKĐK

  Mọi người cho mình hỏi là: Trong trường hợp doanh nghiệp hạch toán tổng hợp hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ, nếu có nghiệp vụ mua nguyên vật liệu xảy ra hao hụt ngoài định mức, thì lúc định khoản như thế nào ạ?
 4. G

  Hạch toán đồ dùng cho thuê

  Mọi người giúp em với ạ: Doanh nghiệp xuất 1 đồ dùng cho thuê trị giá 25 triệu đồng. Đồ dùng này theo dõi phân bổ trong vòng 10 tháng. DN cho xông ty X thuê với giá chưa thuế là 2,5triệu/ tháng, thuế GTGT 10%. Công ty X ký hợp đồng thuê trong 5 tháng. Tiền thuê và tiền ứng trước công ty X...
 5. G

  Điều chỉnh sai sót

  Mọi người giúp em điều chỉnh những sai sót này với ạ 1. Tháng 1/N kế toán công ty đã ghi sổ trùng lặp 2 lần bút toán giá vốn của nghiệp vụ bán hàng hóa cho công ty B, giá vốn xuất kho là 200 triệu 2. Ngày 17/8/N, công ty mua 1 TSCĐ sử dụng cho bộ phận quản lý doanh nghiệp với nguyên giá mua là...
Top