Kết quả tìm kiếm

  1. Đ

    Kế toán nhà phân phối

    Em chào anh chị,em cũng làm kế toán cho nhà phân phối,anh chị cho e hỏi chút là bên em có làm cho 1 nhà phân phối, trong mỗi đơn hàng họ sẽ trừ 3% ứng lương nhân viên,3% lợi nhuận nhà phân phối,8% ứng trước chiết khấu km cho kh ,Em đang chưa rõ phần lương nhân viên của bên họ thì nên hạch toán...
Top