Kết quả tìm kiếm

 1. S

  dộ chính xác khi kiểm toán

  anh chị giải đáp hộ em với ạ? vì sao trong kiểm toán, kiểm toán viên không nhận xét về độ chính xác mà chỉ nhận xét về tính trung thực và phù hợp thôi ạ. thanks mọi người trước ạ!:cry7:
 2. S

  Hạch toán doanh thu

  Mấy anh , chị ai biết định khoản câu này làm ơn định khoản hộ em với ( giải thích luôn nha ạ) xuất 3000 thành phẩm để giao cho các đối tượng thuộc diện ưu tiên theo dơn đặt hàng của nhà nước, đơn giá bán là 10k thuế gtgt 10%. ngân sách nhà nước đã chuyển 50% số tiền vào tài khoản của doanh...
 3. S

  ghi nhận doanh thu đói với bán hàng trả góp

  Ðề: ghi nhận doanh thu đói với bán hàng trả góp ai biết làm gúp em với ạ
 4. S

  ghi nhận doanh thu đói với bán hàng trả góp

  Ðề: ghi nhận doanh thu đói với bán hàng trả góp 1 cty hạch toán thuế theo ph khấu trừ. dơn giá bán 15.000đ/sp số dư đầu kì: 155 (30.000 sản phẩm) 300.000.000 đồng 1) xuất kho 1.000 thành phẩm để biếu tặng các tổ chức từ thiện từ quỹ phúc lợi. đk nợ 632/có 155: 1.000*10.000=10.000.000 nợ...
 5. S

  ghi nhận doanh thu đói với bán hàng trả góp

  Ðề: ghi nhận doanh thu đói với bán hàng trả góp nhưng mà thuế gtgt của 14,8 và 13 là khác nhau mà ạ> vậy phần chênh lệch thuế đó mình được hưởng ạ?
 6. S

  ghi nhận doanh thu đói với bán hàng trả góp

  Ðề: ghi nhận doanh thu đói với bán hàng trả góp xong em cộng hết lại
 7. S

  ghi nhận doanh thu đói với bán hàng trả góp

  Ðề: ghi nhận doanh thu đói với bán hàng trả góp
 8. S

  ghi nhận doanh thu đói với bán hàng trả góp

  ai biết câu này trả lời giúp em với ạ? doanh nghiệp bán hàng trả chậm, với giá trả ngay là 13tr, thuế GTGT 10%, giá bán trả chậm bao gồm thuế GTGT 10% là 14,8 tr.(trả trong vòng 15 kì) vậy khi mình tính doanh thu chưa thực hiện thì giá trả chậm (chưa thuế GTGT hay là có thuế GTGT) trừ đi giá...
 9. S

  trích trước sửa chữa lớn tài sản cố định

  Ðề: trích trước sửa chữa lớn tài sản cố định ây cho mình hỏi câu này với đàu năm dự toán sửa chữa lớn một TSCĐ 36 triệu, trích trước 12 tháng, TSCĐ dùng ở văn phòng công ty. mình định khoản nợ 642/ có 335 : 36 triệu hay là 3 triệu
 10. S

  kế toán tiền lương

  Anh chị coi bài làm của em, rồi giúp em với ạ! Câu hỏi nằm ở dòng cuối cùng. bài Tiền lương trả trong tháng 1( đơn vị tính ngàn đồng) Nợ 622 ( c ):33000 Nợ 622 (p) : 4000 Nợ 355 ( c ) : 2900 Nợ 335 ( P): 700 Nợ 627 ( c ) :7500 Nợ 627 ( P) : 850 Nợ 641: 2500 Nợ 642 : 8800 Có 334...
 11. S

  kế toán nợ phải trả

  mọi người giúp em với! em không biết khi nào thì định khoản vào 335 và khi trích lương rồi lấy các khoản đó để nộp cho các khoản đó thì có phải bhyt, bhxh, bhtn thì nộp còn kinh phí công đoàn thì giữ lại có đúng không ạ?
 12. S

  kế toán nợ phải trả

  mọi người giúp em với! em không biết khi nào thì định khoản vào 335 và khi trích lương rồi lấy các khoản đó để nộp cho các khoản đó thì có phải bhyt, bhxh, bhtn thì nộp còn kinh phí công đoàn thì giữ lại có đúng không ạ?
 13. S

  kế toán chi phí

  Ðề: kế toán chi phí vậy là các chi phí kia là do dùng cho khâu sản xuất nên mình định khoản là 627 phải không ạ! còn khi nào thì dùng cho 154 ( không nói đén phần kết chuyển) như là cho hàng đi gia công, rồi gì nữa ạ?
 14. S

  kế toán chi phí

  Ðề: kế toán chi phí và sao mình biết là hàng đi gia công ạ? em có thấy đề nói đâu?
 15. S

  kế toán chi phí

  Ðề: kế toán chi phí vậy giúp em đi ạ! em mới học môn kế toán tài chính 1 nên nhiều chỗ chưa định khoản được
 16. S

  dự phòng thu khó đòi

  Ðề: dự phòng thu khó đòi trong tháng nhập kho 1000 spA , sản phẩm dở dang cuối tháng 200 SP được đánh giá 1.500.000đ , phế liệu thu hồi từ sản xuất nhập kho ước tính 400.000đ câu này thì làm làm sao ạ?
 17. S

  kế toán chi phí

  anh chị nào biết giúp em với ạ! Cty nhập kho 100 tấn đậu xanh , giá mua 600.000đ/ tấn . tiền chưa thanh toán . ngày sau xuất toàn bộ đậu ra sơ chế, chi phí chế biến gồm. + khấu hao tài sản cố định hữu hình: 300.000 + bao bì đóng gói :1.000.000 + tiền công thuê ngoài: 500.000 + chi phí khác...
 18. S

  dự phòng thu khó đòi

  Ðề: dự phòng thu khó đòi à cho em hỏi phàn này với ạ! trường hợp mua hàng phát sinh giảm giá hàng mua: nếu cty mình mua hàng phát hiện hàng mua chưa đạt yêu cầu và đề nghị người bán giảm giá là 2% số hàng mua, người bán chấp nhận thì định khoản là : nợ 331,111 có 152,156 co1331 còn trường...
 19. S

  dự phòng thu khó đòi

  Ðề: dự phòng thu khó đòi đầu năm là tk 139: 30 triệu đến cuối năm là 38 triệu thì có phải là nó tăng lên 8 triệu không ạ em vẫn chưa hiểu chỗ này
 20. S

  dự phòng thu khó đòi

  Ðề: dự phòng thu khó đòi
Top