Kết quả tìm kiếm

 1. P

  Công việc của một kế toán tổng hợp

  Mô tả công việc của kế toán tổng hợp Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi...
 2. P

  Phòng kế toán phụ trách công việc gì? Chức năng, nhiệm vụ của họ như thế nào?

  Chức năng của phòng kế toán Thực hiện những công việc về nghiệp vụ chuyên môn tài chính kế toán theo đúng quy định của Nhà nước. Theo dõi, phản ánh sự vận động vốn kinh doanh của doanh nghiệp dưới mọi hình thái và cố vấn cho Ban lãnh đạo các vấn đề liên quan. Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về...
 3. P

  Làm thế nào để trở thành một kế toán trưởng giỏi thực sự

  Bài viết đã chia sẻ những thông tin rất hay. Cảm ơn bạn nhiều nhé!
Top