Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Rèn luyện tư duy tích cực với 6 bước sau

    cảm ơn bài viết của bạn, niềm tin là điều mỗi người luôn luôn cần, con người có động lực chính là nhờ niềm tin mạnh mẽ trong tiềm thức. Con người thường có xu hướng tin vào những điều mà họ tự nhủ với mình mỗi ngày, mặc cho điều đó là đúng hay là sai. Tôi đang tìm hiểu một phương pháp, tôi nghĩ...
Top