Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Tặng cả nhà Dashboard về dòng tiền rất hay đang bán giá 49$

    Gửi giúp mình về email ng.nhu.hien@gmail.com Cảm ơn bạn
  2. K

    Kế toán Tổ chức phi chính phủ

    Các bạn cho mình hỏi, ngoài quyết định 19/2006/QĐ-BTC và thông tư 185/2010/TT-BTC về hướng dẫn hạch toán dành cho tổ chức phi chính phủ, mình còn có văn bản nào khác không? Tiện thể có bạn nào biết ở đâu có khóa học cho kế toán tổ chức phi chính phủ không (trước có bên AFTC dạy nhưng bây h họ...
Top