Kết quả tìm kiếm

 1. Luong Bao Vy

  Mọi có thể giúp e bào này k ạ

  13. Chi phí KH đường thẳng = Nguyên giá/ Thời gian KH = (650.000.000 + 25.000.000)/10 = 67.500.000đ 14. Câu này tra gg cách làm mà thấy đáp án không giống nhỉ hoặc mình làm sai – Mức trích khấu hao bình quân tính cho 1 sản phẩm = 675.000.000/(8.250 x 8 + 7.000 x 2) = 8.437,5đ/sản phẩm – Mức...
 2. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 93

  921. Mức khấu hao trung bình TSCĐ hiện có vào đầu tháng 6 của phân xưởng SX là 7.000.000đ. Ngày 11/06 đưa vào sử dụng ở phân xưởng 1 TSCĐ nguyên giá 30.000.000, thời gian sử dụng ước tính 4 năm. Mức trích khấu hao tháng 6 của bộ phận sản xuất là: A. 7.625.000 B. 7.416.667 C. 7.000.000 D...
 3. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 92

  911. Trên bảng cân đối kế toán TSCĐ được trình bày theo: A. Nguyên giá B. Số khấu hao lũy kế C. Giá trị còn lại D. Cả 3 câu trên đều đúng 912. Giá trị còn lại của tài sản cố định trình bày trên bảng cân đối kế toán (theo VAS 03) là: A. Nguyên giá của TSCĐ đó sau khi trừ (-) Số khấu hao mòn lũy...
 4. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 91

  901. Nếu TSCĐ được đầu tư từ quỹ phúc lợi, nhưng lại sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh, thì bút toán chuyển nguồn: A. Nợ 3533/ Có TK 411 B. Nợ 3532/ Có 3533 C. Nợ 3532/ Có TK 411 D. Không cần ghi (trong trường hợp có thuế GTGT mặc dù được đầu tư từ Quỹ phúc lợi nhưng đc phục vụ cho HĐSX...
 5. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 90

  891. Công thức sau được sử dụng ở phương pháp khấu hao nào? (Nguyên giá - Giá trị thanh lý ước tính) ÷ Thời gian sử dụng ước tính: A. Phương pháp khấu hao đường thẳng B. Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm C. Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần D. Cả 3 câu trên đều đúng 892. Công...
 6. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 89

  881. Khi tài sản cố định không còn đủ tiêu chuẩn dể ghi nhận là tài sản cố định và đang được sử dụng ở bộ phận bán hàng ( giá trị còn lại được phân bổ dần), TSCĐ được ghi nhận: A. Chi phí trả trước B. Công cụ dụng cụ C. Văn phòng phẩm D. Cả ba câu trên đều sai 882. Công ty B chịu thuế GTGT theo...
 7. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 88

  871. Phương pháp LCM có thể sử dụng cho: A. Từng nhóm hàng tương tự B. Từng mặt hàng riêng lẻ C. Những mặt hàng có liên quan với nhau D. a, b, c đều đúng 872. Công ty thương mại chỉ bán hàng qua kênh đại lý, thông tin liên quan đến hàng tồn kho tại công ty vào cuối kỳ như sau: giá gốc...
 8. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 87

  861. Trong trường hợp mua hàng có phát sinh khoản chiết khấu thanh toán được hưởng, việc doanh nghiệp áp dụng phương pháp tổng (gross method) hay phương pháp thuần (net method) sẽ dẫn đến sự khác biệt về thông tin giá vốn hàng bán và lợi nhuận gộp trình bày trên BCTC trong hai trường hợp. A...
 9. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 86

  851. Máy móc mua về để sử dụng sản xuất giá trị 27 trđ được phân loại là: A. TSCĐ B. Vật liệu C. Công cụ D. Hàng hóa 852. Ngày 10/6/N công ty ABC mua đưa vào sử dụng một thiết bị sản xuất, thanh toán bằng TGNH 165.000.000 ( bao gồm thuế GTGT 10%) chi phí lắp đặt thanh toán bằng tiền tạm ứng...
 10. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 85

  841. Xác định tài khoản phù hợp để theo dõi Nguyên vật liệu: 1. Vật liệu nhập kho -> TK 152 2. Vật liệu sử dụng ngay -> TK 621, 627 3. Vật liệu gửi đi gia công chế biến -> TK 154 4. Vật liệu mua đang đi trên đường -> TK 151 842. Hàng tồn kho đang gửi gia công được theo dõi trên Tài khoản nào...
 11. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 84

  831. Giá trị HTK trên BCTC được tính theo giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được là do nguyên tắc: A. Giá gốc B. Trọng yếu C. Thận trọng D. Phù hợp 832. Giá trị thuần có thể thực hiện được là: A. Giá trị trao đổi B. Giá thay thế C. Giá bán ước tính D. Tất cả đều sai...
 12. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 83

  821. DN áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, mua 500 kg vật liệu X, đơn giá 28.000đ/kg, thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển 500.000đ trả bằng tiền mặt, số vật liệu này được đưa ngay vào sản xuất, KT ghi bên Nợ của bút toán như sau: A. Nợ TK 152: 14.500.000 B. Nợ TK 152: 15.900.000 C. Nợ TK...
 13. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 82

  811. Công ty K được đối tác tặng một lô hàng hóa, công ty đã chuyển thẳng lô hàng này đi ký gửi ở đại lý, kế toán ghi bút toán: A. Nợ TK 156/ Có TK 711 B. Nợ TK 157/ Có TK 411 C. Nợ TK 156/ Có TK 411 D. Nợ TK 157/ Có TK 771 812. Trong giai đoạn giá cả hàng hóa có xu hướng tăng dân, kế toán áp...
 14. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 81

  801. Trong doanh nghiệp thương mại, hàng gửi đi bán được ghi vào sổ sách kế toán như là một khoản mục: A. Hàng giữ hộ B. Hàng tồn kho C. Chi phí hoạt động D. Tùy theo chính sách kế toán 802. Theo VAS 02, Hàng tồn kho bao gồm: hàng hóa mua về để bán, thành phẩm, nguyên vật liệu, công cụ và: A...
 15. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 80

  791. Lựa chọn để áp dụng phương pháp tính giá trị HTK ổn định ít nhất một kỳ kế toán năm là để thực hiện yêu cầu cơ bản nào đối với kế toán theo chuẩn mực chung: A. Trung thực B. Khách quan C. Đầy đủ D. Có thể so sánh 792. Khi áp dụng Phương pháp kê khai thường xuyên, việc kiểm đếm thực tế hàng...
 16. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 79

  781. Mua 1 lô hàng hóa dùng làm nguyên vật liệu giá mua 500, VAT 50, chiết khấu thanh toán đã được hưởng là 1%. Theo pp thuần thì giá mua của lô hàng là : A.500 B. 495 C. 550 D. Khác (PP giá trị thuần trừ trực tiếp khoản chiết khấu này ra khỏi giá gốc hàng hóa ngay khi mua) 782. Mua 1 lô hàng...
 17. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 78

  771. Mau một lô hàng để bán lại với số lượng 1000, thỏa thuận hàng được giao ở bên bán, khi kiểm nhận phát hiện hiện thiếu 100, vậy số hàng thiếu sẽ được ghi nhận ở TK 1381 vì bên mua sẽ chịu trách nhiệm theo dõi số hàng thiếu A. Đúng B. Sai 772. Mua một lô hàng để bán lại với số lượng 1000...
 18. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 77

  761. Mua 1 lô hàng giá theo hóa đơn mua là 100, VAT 10%, Chi phí mua là 10. Vậy lô hàng hóa theo phương pháp trực tiếp là? A. 100 B. 110 C. 120 D. Khác 762. Mua 1 lô hàng hóa dùng làm nguyên vật liệu giá mua 500, VAT 50, chiết khấu thanh toán đã được hưởng là 1%. Theo pp thuần thì giá mua của...
 19. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 76

  751. Chi phí trả trước và chi phí quản lý doanh nghiệp đều là chi phí, do đó đều ảnh hưởng đến lợi nhuận trong kỳ của kinh doanh? A Đúng B. Sai ( vì chi phí trả trước sẽ được phân bổ cho kỳ sau, tuân thủ nguyên tắc phù hợp) 752. Nếu một công ty sử dụng phương pháp tiếp cận bảng cân đối kế toán...
 20. Luong Bao Vy

  KTTC1 - Trắc nghiệm tổng hợp 75

  741. Công ty A đã vận chuyển màu sơn sai cho một khách hàng. Khách hàng đồng ý giữ sơn khi được giảm giá 15%. Công ty A sẽ ghi nhận khoản giảm này bằng cách ghi các khoản phải thu và ghi nợ: A. Bán hàng B. Giảm giá C. Trợ cấp bán hàng D. Bán hàng trả lại 742. Xác định tổng phải thu cuối năm với...
Top