Kết quả tìm kiếm

  1. B

    m.n giúp em với ạ

    Ông Quang là một thành viên trong Ban giám đốc của công ty Mai Hạ. Trong một cuộc họp của Ban giám đốc về việc phê chuẩn kế hoạch tài chính cho năm 2015, có hai khoản chi phí dự kiến cho kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập làm ông Quang chú ý. Ông Quang không hiểu rõ vì sao cần tốn kém chi phí...
Top